Categorii
Administrație

PSD nu știe ce votează în Consiliul Județean. Dacă tăceau, filozofi se numeau!

În calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea, doresc să aduc câteva clarificări pe tema salarizării angajaților CJ și ai instituțiilor subordonate, ca urmare a declarațiilor publice iresponsabile lansate astăzi de membrii PSD în cadrul unei conferințe de presă.

Constat cu neplăcere faptul că aleșii PSD din cadrul Consiliului Județean dau dovadă fie de ignoranță, pentru că nu sunt în stare să citească și să înțeleagă un proiect de hotărâre care le este supus spre aprobare, fie sunt o dovadă vie de rea credință.

Dacă ar fi citit cu atenție proiectul de hotărâre de astăzi privind ”Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea, cabinetele demnitarilor, precum si din institutiile subordonate acestuia, pentru anul 2021”, și-ar fi dat seama că se află într-o gravă eroare și nu ar mai fi emis declarațiile total neadevărate, potrivit cărora proiectul specifică plafonarea salariilor tuturor angajaților din CJ și din instituțiile subordonate.

Pentru a clarifica public acest aspect, proiectul de hotărâre aprobat astăzi de majoritatea PNL-USR-PLUS și ALDE și respins de grupul PSD prevede plafonarea salariilor funcționarilor din cadrul CJ Vrancea și MĂRIREA salariilor angajaților din instituțiile subordonate CJ, pentru a se ajunge la un nivel echilibrat al salarizării.

Practic, din neștiință sau rea credință, aleșii PSD au votat împotriva majorării salariilor angajaților din instituțiile subordonate CJ, inclusiv ai DGASPC, care are peste 1.000 de salariați. Mai mult decât atât, chiar consilierii județeni care sunt angajați ai instituțiilor  subordonate CJ, respectiv Cătălin Ghețu și Nicușor Blîndu, au votat împotriva majorării propriilor salarii și ale colegilor.

Doresc să specific faptul că am inițiat acest proiect de hotărâre respectând actele normative în vigoare, respectiv OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și Hotărârea de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Din păcate, în continuare observ că membrii PSD nu știu decât să denatureze realitatea, prin demagogie ieftină și, mai rău, să voteze împotriva binelui oamenilor.

Pe această cale, îi asigur în continuare pe toți vrâncenii de dorința mea de a schimba în bine acest județ și de a-l poziționa pe calea normală spre deschidere și dezvoltare.

Cătălin TOMA

Președintele Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

Ion Ștefan, despre cum poate fi sporită capacitatea primăriilor de absorbție a fondurilor europene

Într-un interviu exclusiv acordat redacției Ghidul Primăriilor, Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației explică autorităților locale către ce domenii prioritare vor fi distribuite fondurile europene cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în perioada 2021 – 2027, cum poate fi sporită capacitatea primăriilor de absorbție a acestor fonduri și cum își propune Guvernul să sprijine finanțarea proiectelor de investiţii publice.

România are acum șansa unică de a accesa 80 de miliarde de euro din fonduri europene în cadrul planului de redresare a UE. Cum vor fi distribuiți acești bani și care sunt domeniile prioritare care vor fi finanțate cu ajutorul acestor fonduri?

După cum a anunțat președintele Klaus Iohannis și Guvernul României, au fost stabilite 12 direcții prioritare, respectiv: sănătate, educație, digitalizare și securitate cibernetică, transport durabil, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului, energie, eficiență energetică, mobilitate urbană, mediu de afaceri și antreprenoriat, cercetare-inovare, precum și creșterea capacității de reziliență în condiții de criză în domeniul sanitar și alimentar. Aceste domenii sunt grupate pe trei piloni principali ai Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR):

I – Tranziția Verde și combaterea schimbărilor climatice; 

II – Serviciile Publice, dezvoltarea urbană și valorificarea patrimoniului;

III – Competitivitate economică și reziliență.

Proiectele de investiţii publice aferente domeniilor care se finanţează în cadrul PNRR trebuie să respecte o serie de condiţii: să contribuie la ameliorarea stării economice şi la creşterea capacităţii de rezilienţă a României. Trebuie să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziţie publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârşitul anului 2022 pentru minimum 70% din valoarea alocată sub formă de grant şi, respectiv, la sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii alocate sub formă de grant.

Printre proiectele incluse în PNRR sunt cele de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice, în valoare de maximum 700 milioane lei. Alte proiecte sunt cele de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, inclusiv clădiri pentru spaţii de lucru, tehnice, cazare şi desfăşurarea activităţilor instituţionale, în vederea scăderii emisiilor de carbon, investiţii în infrastructura educaţională şi dotarea cu echipamente de laborator pentru toate formele de învăţământ, inclusiv învăţământul profesional şi tehnic, învăţământul dual şi colegii centenare, învăţământul universitar, investiţii în campusuri, reabilitare/modernizare/extindere clădiri existente şi clădiri noi, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei, în valoare de maximum 450 milioane lei. Această sumă se repartizează pe regiuni de dezvoltare: 12,5% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov ca regiune mai dezvoltată, respectiv 87,5% pentru celelalte 7 regiuni mai puţin dezvoltate, pe baza criteriilor de repartizare a sumelor între regiuni utilizate la repartizarea sumelor prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv populaţie şi suprafaţă, respectându-se procentele de alocare astfel cum acestea au rezultat din aplicarea acestor criterii.

Fondurile vor fi alocate şi proiectelor de infrastructură publică din domeniul sănătăţii pentru: extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităţilor sanitare, dotarea cu aparatură şi echipamente medicale, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condiţiilor igenico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii şi alte situaţii de urgenţă, precum şi alte măsuri necesare creşterii rezilienţei în sfera oncologică, a bolilor cardio-vasculare şi ATI. Dacă este cazul, înfiinţarea de unităţi sanitare cu paturi noi, inclusiv construcţia de noi clădiri pentru spitale existente, precum şi dotarea cu echipamente medicale, spitale sau unităţi sanitare cu paturi şi policlinici, precum şi pentru alte categorii de măsuri necesare creşterii rezilienţei unităţilor medicale care desfăşoară activităţi publice în domeniul oncologiei şi bolilor cardio-vasculare, inclusiv ATI, în valoare de maximum 500 milioane lei. Prin PNRR vor fi finanţate şi proiectele de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ dotări independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din România în domeniul cercetării pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară şi agricultură precum şi cele din domeniul ingineriei precum: maşini şi motoare electrice, microelectronică, tehnologii avansate, sudură şi altele asemenea în calitate de beneficiari finali în valoare de maxim 125 milioane lei.

De asemenea, vor primi alocare europeană şi proiectele de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari sunt operatorii de apă şi canalizare pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare existente, inclusiv pentru aglomerările pentru care numărul de gospodării este sub 2.000 pentru racordarea la reţeaua de canalizare cu condiţia să accepte soluţia tehnică de racordare prevăzută de legislaţia în vigoare pentru aglomerări sub 2.000 de gospodării, în limita valorii de maximum 250 milioane lei. Finanţare vor primi şi proiectele de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane pentru: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme inteligente de distribuţie a combustibililor de tranziţie, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane, în limita valorii de 250 milioane lei. Printre proiectele finanţate se numără şi cele de infrastructură în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice, în limita a 10 milioane lei, precum şi proiectele de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale, în valoare maximă de 100 milioane lei.

În ce etapă se află elaborarea unui act normativ prin care să fie reglementate aspecte precum: beneficiarii eligibili pentru accesarea fondurilor și obiectivele de investiții acceptate?

Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanţare în mod direct cu fiecare dintre beneficiarii finali, pe bază de apel de proiecte. Principiul după care se ghidează este primul venit-primul servit. Deocamdată, negocierile sunt în desfășurare până în luna aprilie 2021, în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului naţional.

Cele 80 miliarde de euro vor fi accesate în cadrul programelor de investiții în derulare sau vor fi dezvoltate noi programe de finanțare?

Banii sunt destinați și pentru proiecte în derulare, dar în special pentru noi proiecte, în domeniile pe care le-am anunțat mai sus.

Cum ar putea fi sporită capacitatea administrativă a primăriilor și a companiilor private pentru absorbția acestor bani?

Acest lucru se poate realiza printr-o colaborare strânsă cu autoritățile de management, organismele intermediare, angajare de personal specializat și/sau instruire prin participarea la cursuri și seminarii organizate de instituții și firme cu rezultate în domeniu, ieșind din logica „concediilor la munte şi la mare”. O altă soluție o reprezintă firmele de consultanță, cele cu un portofoliu de succes.

Preconizați publicarea de ghiduri specifice privind accesarea fondurilor sau sesiuni de instruire organizate prin ADR-uri, astfel încât primăriile să fie informate corect și în timp util?

În contextul descentralizării asumate de guvernarea liberală, ADR-urile vor avea un rol crescut, decizia fiind dusă tocmai la nivel local. Tocmai de aceea, revin și spun că este nevoie de o relație foarte strânsă. În calitate de coordonator operațional pentru programele operaționale regionale, dar și având în vedere atribuțiile de reglementare în domeniul administrației publice, MLPDA are în vedere emiterea unor astfel de îndrumări, imediat după finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană, astfel încât, odată cu aprobarea acordului de parteneriat și a celor 8 programe operaționale, depunerea de proiecte și implementarea lor să nu întârzie niciun moment.

Este oportună o analiză asupra nevoii de finanțare astfel încât să nu existe suprapuneri cu fondurile alocate de la bugetul de stat? De exemplu, beneficiarii eligibili pentru fonduri europene să fie prioritari, iar cei care nu întrunesc condițiile să fie direcționați automat către instituțiile care gestionează fonduri pentru investiții din bugetul de stat?

Nu doar că este oportună, dar o astfel de analiză este obligatorie! De altfel, o primă analiză a fost făcută chiar în conceperea planului de relansare economică al PNL. Avem în vedere această prioritizare și delimitare între obiectivele de finanțat funcție de sursele de finanțare. Tocmai pentru că, prin ambiția măsurilor pe care ni le-am propus, dar și a bugetului generos pe care-l avem la dispoziție, cel mai mare din istoria României, planul nostru este acela al unei dezvoltări rapide, accelerate a României. Această dezvoltare este posibilă și guvernarea PNL a arătat, în acest an, că are capacitatea și dorința de a implementa proiecte.

Cum pot accesa agenții economici, companiile mici și mijlocii parte din aceste fonduri pentru redresarea economică post-COVID-19 sau pentru proiecte de investiții? Există condiții suplimentare pe care IMM-urile trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibile?

Guvernul a adoptat un set de măsuri destinat sectorului IMM, însă pentru a ieși din criză, vor fi necesare resurse suplimentare pentru sprijinirea întreprinderilor. Va trebui să se acorde o atenție deosebită sectorului serviciilor, care este cel mai grav afectat, preconizându-se că unele subsectoare vor suferi o contracție pentru o perioadă mai lungă decât cea estimată pentru sectorul de producție. În acest context, PNRR răspunde recomandării specifice de țară privind facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, aceea prin care ”să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și mijlocii”.

Din perspectivă guvernamentală, prioritățile IMM-urilor sunt: reziliența în afaceri, transformarea digitală, inovarea, internaționalizarea afacerii. Parcurile tehnologice, industriale sunt o componentă importantă a economiilor regionale, însă acestea trebuie să dezvolte noi funcții, să ofere noi servicii și să producă noi modele de afaceri pentru dezvoltare. Importanța lor este din ce în ce mai mare, fiind recunoscute drept promotoare ale unei economii inovatoare și competitive, sprijinind atât creația, cât și creșterea și dezvoltarea economică regională. Prin investiții în dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale și industriale, dezvoltate în parteneriat între autoritățile publice locale și întreprinderile mici și mijlocii, se va contribui la asigurarea de locuri de muncă. Pentru a crește nivelul de competitivitate, întreprinderile din România au nevoie de o dezvoltare semnificativă tehnologică, prin robotizare și automatizare, inclusiv tehnologii verzi și digitale, de o reorientare a modelelor de business către avantaje competitive bazate pe valoare adăugată ridicată și de investiții. Motivațiile IMM-urilor românești și a întreprinderilor mari pentru implementarea automatizării și robotizării sunt creșterea calității produsului și creșterea volumului producției. Complementar POR, PNRR, prin fondurile alocate, va îmbunătăți climatul de afaceri, va favoriza investițiile și va promova creșterea dimensiunii și productivității IMM-urilor. În vederea finanțării IMM-urilor, vor fi dezvoltate instrumente financiare noi care să ducă pe termen mediu la o transformare modernă a economiei românești prin stimularea capitalizării companiilor, asigurarea lichidității în economie prin scheme de garantare a instrumentelor de plată, încurajarea investițiilor private în domenii economice strategice printr-un fond de investiții de tip private equity, cu o capitalizare de 100.000.000 euro.

Orice alte considerații pe care doriți să le adăugați. 

Planul Național de Redresare și Reziliență deschide pentru România o serie de perspective pe termen lung dintre care amintesc:

PNRR are în vedere consolidarea statului de drept, sustenabilitatea finanțelor publice, flexibilizarea pieței muncii, dar și consolidarea capacității de implementare a proiectelor de infrastructură;

Susține creșterea economică a României pe termen lung cu impact asupra calității vieții populației;

Prin transformarea digitală permite modernizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate populației;

Asigură atragerea de investitori, creează locuri de muncă și permite accesul mediului de afaceri la tehnologii noi, automatizări industriale, robotizări precum și la alte instrumente care permit creșterea productivității muncii și îmbunătățesc poziția competitivă pe piața europeană a mediului de afaceri;

Promovează investiții verzi, prietenoase cu mediul care asigură implementarea de proiecte de investiții care promovează conceptul de dezvoltare durabilă;

Prin reformele propuse îmbunătățește considerabil calitatea vieții și a serviciilor publice prestate populației;

Consolidează statul de drept prin îmbunătățirea accesului populației la serviciile din domeniul justiției.

Categorii
Administrație Politic

Ana Maria Dimitriu, președinte OFL Vrancea, viceprimar al Focșaniului!

Partidul Național Liberal filiala Vrancea salută alegerea Anei Maria Dimitriu, președintele Organizației de Femei Liberale (OFL), în funcția de viceprimar al municipiului Focșani, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, derulată ieri în sala de ședințe a Primăriei. Mulțumim doamnelor din USR-PLUS, Alexandra Tătaru (aleasă și ea viceprimar) și Corina Atanasiu, care au contribuit aseară la o nouă victorie împotriva PSD, partid care nu a înțeles nici acum că dacă nu ai majoritate într-un ”parlament local” nu poți avea pretenții la ”guvernare locală”. De altfel, social-democrații s-au remarcat prin atacuri nefondate și necunoașterea legislației, semn al lipsei de responsabilitate față de cetățeni în primul rând.

PNL Vrancea urează succes în activitate noilor viceprimari ai Focșaniului, iar majoritatea pe care PNL și USR-PLUS o au în Consiliul Local are menirea să pună umărul la dezvoltarea urbei de pe Milcov și să stopeze abuzurile PSD.

Departamentul Comunicare PNL Vrancea, 29 ianuarie 2021

Categorii
Administrație

Președintele Cătălin Toma și-a prezentat bilanțul după trei luni de mandat în fruntea Consiliului Județean Vrancea

Președintele administrației județene și-a prezentat astăzi bilanțul activității în fruntea instituției, la trei luni de la începerea mandatului, în ideea unei comunicări transparente cu cetățenii județului.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele Cătălin Toma a prezentat mai multe aspecte de interes public, în legătură cu numărul de personal din cadrul CJ Vrancea și al instituțiilor subordonate.

Totodată, șeful administrației județene s-a mai referit la gradul de ocupare al posturilor din CJ și din instituțiile subordonate, făcând apoi referire și la deficiențele constatate în organizarea și desfășurarea activității la nivelul administrației județene, dar și în ceea ce privește derularea unor proiecte. Cătălin Toma a anunțat demararea unor proiecte noi, menite să aducă o îmbunătățire a vieții vrâncenilor. Președintele CJ a mai anunțat faptul că astăzi a avut loc recepția clădirii fostei Prefecturi Putna, care urmează să găzduiască filiale ale universităților din București și Iași.

Consiliul Județean Vrancea a fost deschis publicului în ultimele trei luni, dând dovadă de transparență și deschidere spre dialog, astfel încât peste 1.000 de vrânceni au trecut pragul biroului președintelui CJ, fiind primiți în audiențe.

Cătălin Toma a vorbit despre o serie de măsuri care au fost luate la nivelul instituției pentru diminuarea cheltuielilor de funcționare, printre care sistarea pazei sediului PSD Vrancea, din cauza neplății acestor servicii de către cabinetele parlamentare din acest imobil aflat în patrimoniul CJ, precum și scăderea consumului de combustibil la nivelul CJ și al instituțiilor subordonate, în special DGASPC Vrancea.

În ceea ce privește statul de funcții din cadrul CJ, numărul de posturi aprobate este 214, iar numărul de posturi ocupate 158, gradul de ocupare fiind de 74%. Cheltuielile cu plata personalului din cadrul CJ și a instituțiilor subordonate reprezintă 21,74% din totalul cheltuielilor. ”Consiliul Județean Vrancea își desfășoară activitatea în parametri normali, căutăm soluții pentru a avea randament, cu implicarea fiecărui angajat”, a precizat Cătălin Toma.

În cadrul întâlnirii cu mass-media, președintele CJ a prezentat și concluziile raportului Curții de Conturi pentru anul 2019, din care rezultă faptul că sunt anumite sume impuse instituției, sume care trebuie recuperate, pentru o parte dintre acestea fiind demarate acțiuni de contestare în instanță din partea CJ Vrancea.

Președintele CJ Vrancea a mai precizat că s-a făcut un audit la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, unde fostul director a fost destituit din cauza faptului că s-au depistat multe nereguli, printre care sume însușite nelegal de către o parte din personal, care urmează să fie recuperate.

Un proiect european la care se riscă pierderea finanțării este cel privind reabilitarea Casei Apostoleanu, din cauza unui litigiu de natură juridică.

De asemenea, Cătălin Toma a anunțat că a fost realizat un audit intern la CJ, în urma căruia s-au constatat mai multe nereguli, astfel încât a fost notificată Comisia de Disciplină cu privire la modul în care anumiți angajați din CJ au gestionat anumite proiecte. Este vorba și despre proiectul “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T”, unde a fost aplicată deja o corecție financiară, iar din cauza gestionării defectuoase există riscul pierderii finanțării.

Un alt drum județean cu probleme este DJ 205 E Vidra – Vizantea Livezi -Cîmpuri, pe care actuala conducere a CJ Vrancea dorește să îl refacă, după ce structura drumului a fost afectată de alunecări de teren. Trebuie spus că rețeaua de drumuri județene are o lungime de 730 km, din care drumuri județene modernizate 228 km, adică un procent de doar 31%.

Cătălin Toma a spus că s-au demarat procedurile pentru reabilitarea unor drumuri județene, respectiv: DJ 205N Jariștea – Scînteia, DJ 204G pe sectoarele Rădulești – Biliești și Suraia – Boțârlău și DJ 204D Vulturu – Hângulești – Maluri, care este scos la licitație.

În ceea ce privește transportul județean, președintele Toma a recunoscut că în prezent sunt anumite probleme, care vor fi rezolvate în mod legal la sfârșitul acestui an, când va avea loc o nouă licitație, pentru un transport modern și civilizat. ”Transportul de persoane județean nu funcționează în prezent așa cum ne-am dori. Am intervenit pentru remedierea situației apărută pe traseele din jurul Focșaniului, dar nu sunt aceleași condiții cu care erau obișnuiți oamenii înainte și este normal să existe nemulțumiri. Am demarat și un  studiu de trafic, iar la sfârșitul anului vom face o nouă licitație pentru atribuirea traseelor de transport județean”, a declarat președintele Cătălin Toma.

Șeful administrației județene a vorbit și despre noile proiecte pe care dorește să le pună în practică, respectiv un sistem de iluminat inteligent pe drumurile județene, cu energie verde, prin panouri fotovoltaice. Toma a vorbit și despre stadiul noului spital județean care urmează să fie construit la Focșani. ”Construcția noului spitalul își urmează cursul, urmează ca în iunie-iulie să aibă loc primele depuneri de proiecte pe Programul Național de Redresare și Reziliență, la nivelul Guvernului. La 1 februarie sperăm să fie gata și Studiul de Fezabilitate pentru noul spital. Este un proiect de anvergură, cu o valoare estimată la 400 milioane de euro, care va avea 4, respectiv 6 etaje și heliport”, a spus șeful administrației județene.

Președintele CJ Vrancea și-a propus ca în fiecare lună să facă publică o prezentare a evoluției proiectelor de dezvoltare implementate de CJ Vrancea, astfel încât publicul să afle detalii despre fiecare leu cheltuit din bugetul județului.

 Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

Consiliul Județean Vrancea se implică în creșterea calității aerului prin împăduriri și reabilitarea termică a clădirilor

Consiliul Județean Vrancea este preocupat în permanență de îmbunătățirea calității aerului și a mediului înconjurător. Comisia tehnică județeană pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului în județul Vrancea pentru perioada 2019-2023 s-a întrunit săptămâna trecută într-o ședință, în sala mare a CJ Vrancea, pentru a întocmi și prezenta Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2020 cuprinse în planul de menținere a calității aerului în Județul Vrancea.

Planul cuprinde mai multe investiții menite să aducă o îmbunătățire a calității vieții vrâncenilor, prin ameliorarea condițiilor de mediu, prin extinderea spațiilor verzi, împăduriri, realizarea de piste pentru biciclete și reabilitarea termică a clădirilor, pentru un consum redus de energie.

CJ Vrancea s-a implicat prin derularea mai multor proiecte de extindere a suprafețelor de spații verzi și împăduriri, respectiv:

–         amenajarea Parcului Memoriei Naționale ”Stejarii Romîniei – în zona Mărășești, pe o suprafață de 81 ha s-au plantat arbori din speciile stejar brumăriu, tei argintiu, jugastru și ulm;

–         lucrări de instalare a vegetației forestiere pe o suprafață de 27,6 ha și de întreținere a acestuia până la realizarea stării de masiv în zona Mărășești, în vecinătatea Parcului Memoriei Naționale;

De asemenea, în vederea reducerii consumului de combustibil și implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră, administrația publică județeană implementează mai multe proiecte pentru reabilitarea termică a mai multor clădiri, cu finanțare din fonduri europene, respectiv:

–         ”Modernizare și dotare secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” din municipiul Focșani”

–         ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la secția de Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani”

–         ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani – Secția Psihiatrie și Boli Infecțioase, Secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie”

–         ”Reabilitarea și modernizarea Palatului Administrativ din municipiul Focșani” (Prefectura Putna)”

–         ”Reabilitarea și modernizarea Galeriilor de Artă din municipiul Focșani” valoarea investiției a fost la sfârșitul anului 2019

–         ”Reabilitare și modernizare Complex Căprioara din municipiul Focșani” valoarea investiției a fost la sfârșitul anului 2019

–         ”Reabilitarea și modernizarea corpurilor C5, C6, C7, str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani”.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

CJ Vrancea va rezolva criza transportului între Focșani și localitățile limitrofe

Consiliul Județean Vrancea face astăzi, în regim de urgență, demersuri pentru a rezolva problema transportului de persoane pe traseele dintre Focșani și localitățile limitrofe (Răstoaca, Gologanu, Milcovul, Golești, Câmpineanca, Vânători).

Prezenta situație a apărut după ce mai multe firme private de transport persoane au dat în judecată Asociația ”Metropolitan Trans” (alcătuită din Municipiul Focșani și comunele Răstoaca, Gologanu, Câmpineanca, Vânători, Biliești), asociație care asigura serviciile de transport prin intermediul SC Transport Public SA Focșani. Ieri, Tribunalul Brăila a dat câștig de cauză firmelor private, acestea obținând în instanță suspendarea curselor de călători efectuate de Transport Public SA Focșani.

Cetățenii nu trebuie să fie victime ale disputei juridice dintre firmele private și Asociația ”Metropolitan Trans”, de aceea Consiliul Județean Vrancea caută soluții în regim de urgență pentru a asigura continuitatea serviciilor județene de transport.

Ca efect al hotărârii judecătorești, transportul pe rutele menționate la finele comunicatului va fi asigurat, până la soluționarea definitivă a cauzei pe fond, de către operatorii de transport județeni care au asigurat serviciul de transport anterior delegării serviciului public local către SC Transport Public SA Focșani.

În altă ordine de idei, Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Consiliului Județean Vrancea va monitoriza și controla permanent modul în care operatorii de transport își vor respecta obligațiile față de călători pe traseele respective.

Categorii
Administrație Cultură

Președintele Cătălin Toma a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul ”Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”

În perioada imediat următoare vor demara lucrările pentru reabilitarea energetică a Galeriilor de Artă, din Bdul. Unirii nr. 57A, după ce președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Dumitru Toma, a semnat astăzi ordinul de începere a lucrărilor.

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Vrancea și este finanțat din fonduri europene în cadrul POR 2014 – 2020.  Valoarea totală a proiectului este de 1.350.391 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Galeriile de Artă, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare şi distribuire a agentului termic şi a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum şi alte lucrări conexe.

Categorii
Administrație Eveniment

Gazul românesc – cât mai aproape de gospodăriile vrâncenilor

Astăzi, 6 ianuarie 2021, președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma, a semnat certificatul de urbanism necesar aducerii gazului românesc în localitățile din Vrancea. Urmare a cererii adresate Consiliului Județean Vrancea, de către Transgaz SA, a fost rezolvată, în regim de urgență, procedura de emitere a certificatului în cauză. Este vorba despre conducta de transport gaze naturale Ghergheasa – Focșani, proiect ce prevede inclusiv montarea sistemului cu fibră optică și alimentare cu energie electrică a stațiilor de protecție catodică. Tronsonul pe care va trece conducta de gaze cuprinde terenuri care sunt situate în intravilanul și extravilanul municipiului Focșani, orașului Odobești, respectiv comunelor Sihlea, Obrejița, Tâmboești, Dumbrăveni, Gugești, Slobozia Ciorăști și Milcovul. „Mă bucur că un proiect de mare importanță, precum racordarea la gaze naturale a localităților din Vrancea, cu zeci de mii de vrânceni beneficiari, inițiat și susținut de mine și de către domnul deputat Ion Ștefan, este pus în practică. Am promis și ne ținem de cuvânt. Proiectul privind construcția magistralei de gaz din județul Buzău către județul Vrancea a fost declarat proiect de importanță națională de către Guvernul Ludovic Orban în vara anului trecut”, a declarat șeful administrației județene, Cătălin Toma.

Categorii
Administrație

Rectificare bugetară in ultima ședință a Consiliului Județean Vrancea din acest an

Consiliul Județean Vrancea s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, în ședință extraordinară, în sistem online, pentru a dezbate cele cinci proiecte de hotărâri incluse pe ordinea de zi.

”Având în vedere că prin Hotărârea de Guvern nr. 1100/18.12.2020 s-au alocat bani pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2020, precum și pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului pentru luna noiembrie 2020, suma care trebuie să fie inclusă în bugetul județului repartizată și cheltuită până la încheierea anului bugetar, prin care mai sunt 5 zile lucrătoare constituie așadar o situație de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor județului, motiv pentru care am convocat de îndată Consiliul Județean Vrancea în ședință extraordinară”, a precizat președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma.

Toate proiectele au fost adoptate cu unanimitate de voturi de către cei 30 de consilieri județeni prezenți la ședință, și anume:

– ”Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2020”

– ”Actualizarea indicatorilor tehnico – economici, după elaborarea documentației tehnico -economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”

– „Aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea și a cheltuielilor legate de proiect”

– „Aprobarea redevenței anuale in cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret și a Stațiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”

– „Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

La sfârșitul ședinței, președintele Cătălin Toma le-a urat atât consilierilor județeni, cât și tuturor vrâncenilor să aibă parte de sărbători fericite, cu multă sănătate!

Ședința CJ Vrancea de astăzi poate fi urmărită în integralitate pe pagina de Facebook a instituției, unde a fost transmisă în direct.

   Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

Modernizarea infrastructurii de sănătate, printre prioritățile MLPDA

Reprezentanți ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) au participat, alături de cei ai Universității Tehnice de Construcții București, ai Ordinului Arhitecților din România și ai Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, la o primă întâlnire cu reprezentații Asociației Dăruiește Viață.

 

S-au discutat și analizat problemele legislației specifice în construcții cu care Asociația Dăruiește Viață s-a confruntat în edificarea primului spital național de copii pentru cancer, boli grave și traumă, finanțat exclusiv de mediul privat prin donații și sponsorizări.

 

Întrucât modernizarea infrastructurii medicale constituie o preocupare constantă a  Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, MLPDA a decis formarea unui grup de lucru pentru actualizarea prescripțiilor privind proiectarea unităților spitalicești din România, discuțiile urmând să continue din ianuarie 2021.

 

De asemenea, la nivelul MLPDA există o preocupare constantă în ceea ce privește îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul construcțiilor și urbanismului și, în prezent, se află în plin proces de elaborare Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor pentru asigurarea unui cadrului legislativ sistematizat și optimizat, prin comasarea mai multor reglementări existente, urmărind atât simplificarea, cât și eliminarea neconcordanțelor legislative existente.

Categorii
Administrație Eveniment

Universitatea București și Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași vor aduce la Focșani noi specializări

Recent, la Consiliul Județean Vrancea, a avut loc o întâlnire între președintele instituției, Cătălin Toma, rectorul Universității București, prof. univ. dr. Marian Preda (prin sistem online) și rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, prof. univ. dr. Tudorel Toader, pe marginea specializărilor pe care cele două prestigioase instituții de învățământ superior vor să le deschidă la Focșani. Universitatea București are în curs de acreditare specializările ”Managementul afacerilor” și ”Geografia turismului”, în contextul în care are deja înscriși 250 de studenți la ”Științele educației” și la programul de Master, ambele derulate de mai mulți ani în orașul nostru. Universitatea din Iași urmează să aducă la Focșani specializarea ”Management și expertiză vitivinicolă”, cu specialiști din Iași și cu experți din Franța (Bordeaux), acolo unde tot ceea ce ține de cultura viței de vie este recunoscut la nivel mondial. Rectorul universității ieșene are în vedere și alte specializări care vor fi stabilite ulterior, iar documentația pentru autorizare provizorie va fi depusă la ARACIS. ”Vrem ca tinerii să rămână să studieze la Focșani. Salutăm intenția celor două universități de a deschide noi specializări în orașul nostru. Le vom oferi tot sprijinul, prin punerea la dispoziție a fostului sediu al Prefecturii Putna, pentru derularea cursurilor în minunatul edificiu aflat în patrimoniul CJ Vrancea. Totodată, apreciem că aducerea de noi specializări la Focșani reprezintă și o oportunitate pentru profesorii din Vrancea calificați să predea la cel mai înalt nivel”, a precizat la finele întâlnirii președintele Consiliului Județean, Cătălin Toma. Urmează ca în prima parte a anului viitor să se stabilească detaliile concrete ale parteneriatului dintre administrația județeană și cele două universități.

Categorii
Administrație

Președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma, a inspectat stadiul lucrărilor de asfaltare pe DJ 205B, la Gugești

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a inspectat miercuri, 2 decembrie, la Gugești, lucrările de asfaltare care se derulează în prezent pe DJ 205B, în cadrul proiectului „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T – E85”.

”Ne dorim să asigurăm locuitorilor județului Vrancea o infrastructură de calitate într-un timp cât mai scurt și avem speranțe că lucrările vor fi finalizate înainte de data oficială a terminării proiectului. Dezvoltăm Vrancea și ne ocupăm zi de zi de problemele vrâncenilor”, a precizat președintele Cătălin Toma.

Aproximativ 38.000 locuitori sunt beneficiarii direcţi ai investiției, respectiv populaţia localităţilor cu acces la acest drum județean (oraşul Odobeşti și comunele Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Coteşti, Cîrligele, Vîrteşcoiu), dar și populaţia localităţilor adiacente care se intersectează cu DJ 205B.

Prin realizarea proiectului vor fi modernizați 30 km de drum, vor fi reabilitate şapte poduri, vor fi amenajate 60 de staţii care vor deservi transportul public de călători, vor fi realizate trotuare, treceri de pietoni și va creşte gradul de siguranţă rutieră, prin lucrări de refacere a marcajelor, a indicatoarelor rutiere și prin amplasarea de parapete metalice de protecţie.

DJ 205B este reabilitat din fonduri europene, în cadrul POR 2014-2020 și are o valoare totală de 108 milioane de lei, din care 85% reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă, 13% finanțarea din bugetul naţional şi 2% este cofinanţarea CJ Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație Eveniment

Două secții de la Spitalul Județean Focșani au căldură după intervenția președintelui CJ Vrancea, Cătălin Toma

Bolnavii din secțiile de Psihiatrie și Pneumoftiziologie au fost nevoiți să se încălzească în saloane cu calorifere electrice, unele aduse chiar de acasă, sau prin intermediul aparate de aer condiționat. Motivul a fost acela că secțiile în cauză erau racordate la rețeaua ENET, iar reparațiile întârziau să fie finalizate.
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a aflat despre situația de la spital și a reușit să rezolve problema celor două secții, după discuții cu cei responsabili, demersurile sale fiind finalizate în timp record. Astfel, începând de ieri după-amiază, bolnavii din cele două secții se pot bucura de căldură la calorifere, în saloane. Acum, temperatura este optimă, iar instalația electrică a spitalului nu mai este suprasolicitată. Secţia de Pneumoftiziologie are suprafaţa utilă de 1371,33 mp şi o capacitate de 90 de paturi. În ultimii doi ani, în această secţie au fost trataţi peste 1.600 de pacienţi anual, iar aici îşi desfăşoară activitatea peste 100 medici, asistente şi infirmieri. În prezent, gradul de ocupare al Psihiatriei spitalului judeţean este de 100%, secţia având o capacitate de 50 de paturi. (S. S.)

Categorii
Administrație

Primarul Dragoș Ciobotaru face un apel către vizănteni: ”E timpul să fim responsabili!”

În contextul pandemic actual, primarul Dragoș Ciobotaru transmite un apel către locuitorii comunei Vizantea Livezi, în vederea limitării răspândirii virusului SARS Cov2, punând accent pe mesajul „E timpul să fim responsabili!”. Totodată, a anunțat că echipe ale primăriei vor distribui fiecărei gospodării măști de protecție gratuit.

Situația devine critică din cauza creșterii alarmante a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2!!

Zilele acestea, echipe ale Primăriei Vizantea-Livezi vor distribui fiecărei gospodării măști de protecție gratuit!! Purtarea acestor măști devine obligatorie începând de luni, 09.11.2020, măsură luată de Guvernul României în această luptă cu noul coronavirus!!

Vă invit și vă rog insistent să respectați aceste noi măsuri, rolul lor fiind strict pentru sănătatea noastră, a tuturor. Spitalele sunt pline, secțiile de terapie intensivă sunt pline!! Nu mai este loc nici de văicăreli, nici de teorii ale conspirației, nici de păreri politicianiste, este timpul pentru responsabilitate din partea tuturor! Numai prin limitarea contactului direct între noi putem opri această pandemie!!

Măsuri care intră în vigoare de luni, 09.11.2020:

– masca devine obligatorie peste tot!!

– toate școlile intră în regim online, grădinițele se închid!!

– magazinele se închid cel târziu la ora 21:00!!

– petrecerile de orice fel sunt interzise!!

– târgurile și piețele vor fi închise!!

– toate activitățile, atât publice cât și private, vor intra în regim de telemuncă, acolo unde este posibil!!

Începând de luni, activitatea Primăriei Vizantea-Livezi va fi redusă. Nu vom închide, vom asigura toate urgențele, vom fi la serviciu prin rotație, dar vă rugăm să evitați orice deplasare care poate fi amânată!! Ne puteți contacta pentru orice problema atât telefonic cât și pe e-mail, facebook sau site.

PS: Deocamdată, la noi nu e cazul, dar e bine să știți că circulația pe timp de noapte, între orele 22:00 – 06:00, este restricționată în toate localitățile unde rata de infectare depășește 3/1000 de locuitori, în Vizantea-Livezi rata de infectare fiind, în acest moment, 0,72/1000 locuitori! Vă dorim multă sănătate!!”

Dragoș Ciobotaru, primarul comunei Vizantea-Livezi

Categorii
Administrație

Nepăsare sau neglijență administrativă pe o stradă din municipiul Focșani

În ultima perioadă ne-am tot obișnuit ca unele lucruri care țin de administrarea municipiului Focșani să ia o turnură, dacă nu nefavorabilă, în orice caz menită mai mult să îi pună în dificultate pe cetățeni, nicidecum să îi ajute. Cazul de față pare să se încadreze la capitolul „am niște vopsea, ce să fac cu ea”, rămasă probabil prin ungherele celor care zic că administrează în beneficiul focșănenilor. Zebra din imagine nu asigură traversarea vreunei noi artere din Focșani sau a uneia dens circulate ci pare să delimiteze că „pe aici nu se trece”. Da, ați citit bine pentru că ineditul marcaj trece exact prin fața unei spălătorii auto, cu nume parcă predestinat noii situații: Oituz. Marcajul leagă practic două segmente de trotuar, situate pe aceeași parte laterală a străzii Scarlat Târnăvitu nr 6A. Acest marcaj, realizat fără nicio avertizare prealabilă și suspect de repede, îi paralizează acum, din punct de vedere al reglementărilor codului rutier în vigoare, activitatea agentului economic în cauză, a cărui activitate a început încă din 2008. Semafor îi mai trebuia și avea tot tacâmul. Cu noua situație apărută, fie ne vom aștepta ca în zilele aglomerate un agent de circulație să fluidizeze traficul  pietonal, fie pe cel auto pentru a se evita crearea de ambuteiaje la intrarea în spălătorie, pentru că, nu-i așa, ce-i prea mult strică. Cu Codul Rutier în față încercăm să ne dumirim, așa cum probabil o face și administratorul spălătoriei „Oituz”, dacă mai sunt permise manevrele de oprire, staționare, întoarcere și mers înapoi, interzise, conform legii, la mai puțin de 25 de metri înainte și după trecerile pentru pietoni. Gluma-i glumă, dar situația prezentă pune în pericol și practic paralizează aproape-n totalitate activitatea agentului economic.

Cine trebuie să justifice acum trasarea ciudatului marcaj sigur „s-a spălat pe mâini” de isprava făcută, că de spălat mașina s-a lecuit.

Categorii
Administrație

Consilierii PNL, USR și PLUS au dat dovadă de unitate și încredere reciprocă, votând împotriva baronului Oprișan

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea, prin vocea președintelui Cătălin Toma, mulțumește consilierilor județeni PNL, USR și PLUS pentru voturile date astăzi privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea. „Vă pot spune că garantez pentru toți consilierii din alianță în ceea ce privește votul dat astăzi. Niciun consilier județean PNL, USR sau PLUS nu a votat astăzi pentru Marian Oprișan. Le mulțumesc pentru încredere și pentru că au dat dovadă că fac parte dintr-o echipă unită, principială și care își dorește dezvoltarea Vrancei. Pe de altă parte, regret și condamn votul dat de consilierii ALDE în favoarea baronului Oprișan, asta demonstrând că unii nu reușesc să se separe de trecut și să pună umărul la renașterea Vrancei”, a precizat președintele PNL Vrancea, Cătălin Toma.

În ceea ce privește atacurile nefondate ale unor membri USR la adresa consilierilor județeni PNL, acestea nu fac cinste celor care susțin că vor o schimbare în bine a Vrancei. E nevoie de unitate și încredere, nu de atacuri nefondate, bazate pe speculații. Respingem orice încercare de manipulare a unor persoane care nu știu cum au stat lucrurile la ședința ordinară de astăzi, o ședință în care consilierii PNL, USR și PLUS au dat dovadă de unitate și încredere reciprocă.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 29 octombrie 2020

Categorii
Administrație

Prima ședință a Consiliului Județean Vrancea: s-au desemnat comisiile de specialitate

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a condus astăzi, 23 octombrie 2020, prima ședință din mandatul 2020-2024 al noului legislativ județean.

La începutul ședinței, cei 4 consilieri județeni supleanți validați de instanță au depus jurământul și au completat componența CJ: Cristian Dănuț, Doru Geany Bălan, Cătălin Ghețu și Adelina Tărlungeanu.

În cadrul ședinței s-au constituit grupurile politice de consilieri: PSD – lider Marian Oprișan, PNL-USR: lider Liviu Bostan, ALDE-PLUS: lider Ionel Cel-Mare.

De asemenea, au fost alcătuite comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024, cu următoarea componență:

Comisia 1 Prognoze, Programe Buget Finanțe și Patrimoniu

Oprișan Marian

Melinte Vasile

Cristian Dănuț

Blîndu Nicușor

Marin Laurențiu

Zamfirescu Valerică

Bostan Liviu

Epure Ciprian

Lepădatu Mihăiță

Comisia 2 Urbanism, investiții, lucrări publice și servicii publice

Stoica Elena

Răducanu Cătălin

Munteanu Ludmila

Onia Cristian

Nedelcu Florin

Bălosu Cristian

Carabă Ionel

Matei Claudiu

Ionel Cel-Mare

Comisia 3 Juridică și administrație publică

Guguianu Constantin

Marin Vasile

Bălan Geany-Doru

Tărlungeanu Adelina

Marchitan Gabriela

Epure Ion

Crețu Adrian

Alexe Vasile

Apostol Adrian

Comisia 4 Asistență socială, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Ghețu Cătălin

Necula Ionel

Toader Constantin

Lazăr Dorel

Săpunaru Dorina

Înregistrarea video a ședinței: https://fb.watch/1ip933TxI1/

Categorii
Administrație

Cătălin Dumitru Toma este noul președinte al CJ Vrancea

Situația voturilor pentru Consiliul Județean Vrancea, după numărarea voturilor din 356 de secții (din 359 per total județ), reprezentând 99,16 % din secții, este următoarea:

Cătălin Dumitru Toma (PNL-USR-PLUS) – 64.253 voturi (44,4 %)

Marian Oprișan (PSD) – 58.566 voturi ( 40,5 %)

Restul candidaților – 21.800 voturi (15,1 %)

311.406 alegători au fost pe lista permanentă în Vrancea, 156.117 de alegători prezentându-se la vot (50,13%).

Lipsesc doar rezultatele din secțiile 13, 52 și 53 din Focșani, secții care nu pot influența câștigătorul competiției pentru președinția CJ Vrancea.

Președintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Dumitru Toma, mulțumește tuturor alegătorilor care s-au prezentat la urne și care i-au acordat încrederea pentru mandatul de președinte al CJ.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 28 septembrie 2020

Categorii
Administrație

Ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, a făcut în 10 luni ce n-a făcut Oprișan în 28 de ani! Ștefan a urgentat toate etapele premergătoare construcției Autostrăzii Moldova A7

Ministrul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, deputatul Ion Ștefan, a participat în acest an la peste 20 de ședințe ale comisiei de lucru din cadrul Ministerului Transporturilor care se ocupă de viitoarea Autostradă Moldova (A7). Ion Ștefan a urgentat multe din etapele premergătoare începerii lucrărilor, astfel că în ultimele săptămâni mai multe utilaje ale firmelor specializate au trecut la studiile geo-tehnice necesare în această perioadă și la întocmirea actelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism. În tot acest timp, Marian Oprișan s-a autoizolat în căsoaia de la Bolotești, de teama COVID-ului probabil, absentând de la toate ședințele CJSU Vrancea, și a ordonat publicarea unor comunicate de presă în care se laudă cu ceea ce… nu a făcut de când este la putere în Vrancea. Adică de 28 de ani.

Practic, în 10 luni, ministrul Ion Ștefan a realizat pentru Autostrada Moldova ce nu a făcut Oprișan în 28 de ani! Documentele aflate la ministerul de resort demonstrează clar acest lucru!

Ieri, Marian Oprișan a emis un comunicat de presă în care se laudă că a reușit să iasă din sechestrarea autoimpusă în corabia de la Bolotești pentru a semna un certificat de urbanism referitor la segmentul de autostradă Focșani – Bacău. Legal, Oprișan era obligat să semneze documentul respectiv pentru că încă mai este președinte al Consiliului Județean Vrancea.

Ce a uitat Oprișan să spună în comunicat este că absolut toate demersurile pentru a se ajunge în această fază a emiterii certificatelor de urbanism (Focșani – Buzău și Focșani – Bacău) au fost făcute de Guvernul liberal condus de Ludovic Orban în ultimele 10 luni, cu implicarea activă săptămânală a ministrului Ion Ștefan, cel care a participat la toate ședințele derulate de către Ministerul Transporturilor, gestionând situația la fața locului, cu responsabilii din Guvern și cu reprezentanții firmelor care se ocupă de prima parte a proiectului ce vizează Autostrada A7.

Concluzionând, după 28 de ani de baronat în Vrancea, timp în care a avut aproape 20 de ani, la putere, partidul pe care îl reprezintă (PSD) și după ce i-a mințit pe vrânceni în 2013 spunând că în doi ani de zile Focșaniul va avea autostradă, Marian Oprișan se laudă astăzi ca a dat o… semnătură pe un act solicitat de firma proiectantului care lucrează pentru Autostrada Moldova A7.

Oprișan și gașca de parlamentari vrânceni PSD din Senat și din Camera Deputaților nu au făcut nimic concret pentru a se ajunge în această etapă a proiectului de anvergură derulat astăzi de Guvernul PNL. A fost nevoie de un Guvern PNL și de implicarea personală a ministrului vrâncean Ion Ștefan pentru începerea efectivă a lucrărilor premergătoare etapelor de realizare a Autostrăzii Moldova (A7).

Departament Comunicare PNL Vrancea, 10 septembrie 2020

Categorii
Administrație

Veste bună pentru Vrancea! Tabăra de la Gălăciuc va renaște printr-un proiect de modernizare și extindere realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin C. N. I.

Tabăra de la Gălăciuc va renaște printr-un proiect de modernizare și extindere realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții. „Tabăra intră în atenția Guvernului României și, așa cum am demonstrat și în alte locuri din țară că ne pasă și putem reface obiective de importanță majoră pentru cetățeni, așa mă angajez să nu precupețesc niciun efort pentru unitățile de învățământ și bazele de agrement din Vrancea”, a declarat ministrul Ion Ștefan.

Și la Colegiul Național ”Al. I. Cuza” din Focșani e prevăzută o sală de festivități, cu bibliotecă și cabinet medical, care să deservească unul dintre cele mai prestigioase colegii din municipiu, unde olimpici și ceilalți tineri obțin rezultate foarte bune la concursuri și examene. Corpul profesoral și generațiile de elevi care învață la Colegiul ”Cuza” merită o astfel de investiție.

În acest sens, zece noi obiective au intrat pe lista-sinteză a Subprogramului ”Unități de învățământ de stat”, pentru județul Vrancea, după ce aceasta a fost completată, în urma solicitărilor venite din partea autorităților locale. Cele zece noi obiective vor fi realizate atât în mediul urban, cât și cel rural. Toate aceste investiții trebuie realizate în perioada imediat următoare, având prioritate zero. Lucrările vor fi derulate de MLPDA, prin CNI.

Lista investițiilor pentru Vrancea a fost completată cu următoarele obiective:
1. Bordești – Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu program normal în sat Bordești;
2. Ciorăști – Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu program normal în sat Ciorăști;
3. Ciorăști – Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară Mihălceni, sat Mihălceni;
4. Focșani – Construire obiectiv nou în vederea amenajării unei săli de festivități, bibliotecă și cabinet medical pentru Colegiul Național ”Al. I. Cuza”;
5. Gugești – Reabilitare grădiniță cu program prelungit în vederea transformării în creșă, sat Gugești;
6. Mărășești – Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 2;
7. Tâmboești – Reabilitare termică, modernizare și dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Tâmboești;
8. Tâmboești – Reabilitare termică, modernizare și dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Slimnic;
9. Tulnici – Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Centru de Agrement Gălăciuc, sat Tulnici;
10. Vârteșcoiu – Construire și dotare After School, sat Vârteșcoiu.

Categorii
Administrație

Pași rapizi în demararea proiectului de construire a autostrăzii A7

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a întreprins cu puțin timp în urmă o vizită la laboratoarele Geostud, acolo unde se lucrează pentru elaborarea de studii geotehnice pentru proiectul major de infrastructură al Autostrăzii 7: Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani.

Probele de sol de pe tronsonul Buzău-Focșani au ajuns la specialiști, iar în următoarele zile, pe teren vor ajunge și reprezentanți de la Ministerul Mediului.

Tot ieri, 11 august 2020, reprezentanții CNAIR și ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului au efectuat o vizită în amplasament, pe tronsonul Buzău-Focșani, etapă necesară din cadrul procedurii în vederea obținerii acordului de mediu.

„Autostrada 7 reprezintă o prioritate pentru Guvernul României, avem contracte de realizare a studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, iar anul viitor vom face licitaţia pentru stabilirea constructorului. Important este ca toți acești pași să fie parcurși cât se poate de repede, pentru ca în viitorul apropiat să vedem realizată în fapt autostrada care să lege Moldova de Muntenia” a declarat ministrul Ion Ștefan.

Categorii
Administrație Social

Foto și video: La Vizantea Livezi a fost semnat Ordinul pentru construirea bazei de tratament din localitate

Ziua de 9 august 2020 va fi trecută în calendar nu ca o zi obișnuită de duminică, zi în care vrâncenii, ca toți românii, își găsesc binemeritata odihnă după o săptămână de lucru. Iată, însă, că în miezul zilei, la Vizantea Livezi, în sediul administrativ al comunei, s-a petrecut un moment mult așteptat nu numai de întreaga suflare aflată de-a lungul Vizăuțului, ci de toți vrâncenii. Sub administrație liberală, a fost semnat Ordinul pentru construirea bazei de tratament din localitate, ordin care legitimează și conferă un act reparatoriu comunei de a redeveni stațiune balneo-climaterică, statut avut cu mulți ani în urmă. Ordinul a fost semnat de către ministrul MLPDA, Ion Ștefan, în prezența senatorului Cătălin Toma și a primarului Dragoș Ciobotaru. Au mai fost prezenți primarul comunei Bolotești, Fane Popa, consilieri din Vizantea și localnici.

Obiectivul de investiții ”Construire bază de tratament” în satul Vizantea-Mănăstirească, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, din Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, implică o investiție în valoare de 37.516.152,49 lei. Baza de tratament va fi realizată de Compania Națională de Investiții, instituție sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA).

Conform proiectului, Baza de tratament de la Vizantea-Livezi va beneficia de: o clădire cu săli destinate tratamentului balneo, săli de electroterapie, fizioterapie, băi la cadă, piscină interioară, cu un cupaj de ape minerale, atât pentru agrement cât şi pentru kinetoterapie, restaurant, spații de cazare, piscină exterioară de agrement şi tratament, vestiare, toalete etc.
Baza de tratament va avea o capacitate de cazare de circa 400 de locuri pentru tratament şi aproximativ 60 de locuri de cazare.
Durata de realizare a investiției este de 26 de luni, din care 24 de luni pentru execuție și 2 luni pentru proiectare.
Proiectul a fost realizat în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Vrancea şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vrancea, pentru a fi autorizat de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii, astfel încât pacienţii să poată beneficia de proceduri și în baza unor bilete de tratament.
MLPDA, prin CNI, susține investițiile pentru revitalizarea turismului balneo. Localitatea Vizantea-Livezi are acest proiect de reconstrucție a vechii stațiuni, de mulți ani.

„Cred că vrâncenii, ca de altfel toți românii, au nevoie de aceste stațiuni, pentru tratament și relaxare, așa cum și localitățile care beneficiază de aceste bogății naturale, în ape cu proprietăți curative, să le poată exploata pentru o creștere economică și un trai mai bun pentru localnici. În calitate de ministru al lucrărilor publice, voi susține necondiționat toate proiectele de dezvoltare ale Vrancei, fie că vorbim de proiecte ale administrației publice ori ale IMM-urilor”, a declarat ministrul Ion Ștefan.
În proiect sunt incluse sume şi pentru aducerea izvoarelor la locaţia bazei de tratament, pentru că izvoarele sunt deja amenajate de către administrația publică locală.

***

Dar ce anume recomandă Vizantea să redevină stațiune?

În partea de Nord-Vest a judeţului Vrancea, la distanţă de numai 7 Km de Soveja se află Vizantea Mănăstirească, sat ce aparţine comunei Vizantea-Livezi. Primele efecte tămăduitoare ale apelor minerale de la Vizantea au fost cunoscute de localnici din timpuri îndepărtate neatestate documentar. În lucrarea „Istoricul băilor minerale Vizantea” prezentată la al Vl-lea congres pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor, ţinut la Focşani între 20-25 septembrie 1909, doctorul păncean RafaiI Rosin arată că avocatul Cohanoski este primul care, în 1866, ia primele probe pentru a fi analizate la Bucureşti.
În aceeaşi lucrare (p. 8-9) autorul menţionează că „apele de la Vizantea datoresc descoperirea efectelor lor tămăduitoare unei împrejurări şi anume: în anul 1882 veni în Bucureşti, spre a fi internat la Spitalul Colţea, un tinichigiu din Panciu… care suferind de reumatism, neputându-se vindeca la spitalele din provincie, în deznădejdea sa, se adresă ultimei instanţe. Fu primit în serviciul profesorului Marcovici unde stătu 5-6 săptămâni. În cele din urmă, ieşi din spital ameliorat, dar nevindecat, recomandându-i-se de a merge să facă băi minerale calde la una din staţiunile balneare din ţară şi, cum numitul nu avea mijloace suficiente, se întoarse la Panciu. În disperarea lui, aflând că la Vizantea sunt ape care, după spusa ţăranilor, vindecă durerile de picioare, fu adus acolo, mai mult olog, în vara aceluiaşi an (1882)… Încălzi cu bolovani apa minerală luată din toate izvoarele şi, chiar după primele 10 băi observă o ameliorare simţitoare, iar până într-o lună îşi recapătă sănătatea”.
În anul 1890 apare la Focşani broşura de 40 de pagini „Analiza apelor minerale Vizantea, judeţul Putna” de farmacistul militar G. Constantinescu care cuprinde primele analize calitative şi cantitative cunoscute, dar numai pentru 6 izvoare din cele 20 existente. În urma acestor analize rezultă că apele minerale de la Vizantea sunt de trei categorii:
a) apă foarte clorurată şi foarte iodurată reprezentată prin izvorul nr. 1;
b) apă sulfuroasă, slab clorurată calcică la izvoarele nr. 2, nr. 3 şi nr. 4;
c) apă sulfuroasă alcalină, foarte concentrată şi foarte clorurată la ivoarele nr. 5 şi nr. 6.

VIDEO:

Categorii
Administrație

Amenajarea râului Milcov în zona localităților Goleşti, Milcovul şi Răstoaca – aviz favorabil pentru realizarea studiului de fezabilitate

Obiectivul de investiții „Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Goleşti – confluenţa cu râul Putna, judeţul Vrancea” a primit aviz favorabil în ceea ce privește actualizarea studiului de fezabilitate. Oportunitatea acestei lucrări vine ca urmare a precipitațiilor însemnate din bazinul hidrografic al râului Milcov, județul Vrancea, în perioada 2005 – 2019 înregistrându-se pagube foarte mari. În urma acestor debite s-au format viituri pe râul Milcov în zona comunelor Goleşti, Milcovul şi Răstoaca, s-au produs eroziuni care au pus în pericol case şi anexe gospodăreşti și au fost blocate căile de acces către localităţile din zonele riverane acestui curs de apă. De asemenea, au fost inundate locuinţe şi anexe gospodăreşti pe raza localităţilor Goleşti, Lămoteşti, Milcovul şi Răstoaca.

Pentru scoaterea de sub efectul erozional al inundaţiilor din zonele afectate, se propun lucrări de amenajare în albie prin apărări de maluri, reprofilări de albie şi îndiguiri.

Investiţia, realizată pe raza comunelor Goleşti, Milcovul şi Răstoaca, presupune lucrări de apărare a malurilor, ridicarea de diguri din pământ, decolmatare şi recalibrare a albiei, defrişări ale vegetaţiei de luncă spontană, extinsă până la buza malului și care împiedică lucrările de recalibrare şi apărări de maluri.  Suprafaţa totală, estimată, este de cca. 16 ha.

Valoarea totală a investiției este de 50331,900 mii lei, iar durata de execuție va fi de 24 luni.

Ordonator principal de credite este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, finanţarea obiectivului făcându-se de la bugetul de stat, prin ministerul de resort, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Actul a fost semnat în data de 20 iulie 2020 și poartă semnătura membrilor și conducerii de la Administrația Națională „Apele Române”, Consiliul Tehnico – Economic.

Categorii
Administrație Învățământ

Investim pentru educația copiilor noștri, la Focșani

Universitatea București își va extinde portofoliului educațional la Focșani, acolo unde în prezent funcționează o sucursala a Facultății de Psihologie și Științele Educației, cu o nouă ramură de studiu cu profil de business.

În acest sens, Universitatea București a înaintat către CNI o solicitare de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul Instituții de învățământ superior de stat, pentru o clădire destinată spațiilor de învățământ.

La Focșani, Universitatea București, cu sprijinul MLPDA, prin CNI, poate deschide un sediu cu o capacitate de aproape 800 de studenți, intenționând să amenajeze și spații de cazare/cămine pentru 200 de persoane.

Foto: ro.wikipedia.org/

Categorii
Administrație

MLPDA finanțează realizarea Planurilor Urbanistice Generale în 957 de localități. 18 sunt din Vrancea

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a aprobat contractele de finanțare pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU), în conformitate cu HG 525/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile bugetare pe anul 2020, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării PUG-urilor şi a RLU sunt de 20.000.000 lei, dintre care sume reținute în valoare de 2.000.000 lei.

MLPDA a primit cereri pentru finanțare de la 39 de consilii județene, pentru 957 de unități administrativ-teritoriale (UAT) care au achiziționat servicii de elaborare a documentațiilor PUG, în diferite stadii (lucrări noi și lucrări în continuare), sumele solicitate totalizând 65.109.938,29 lei.

MLPDA a întocmit un punctaj în baza unor criterii, pentru fiecare criteriu fiind acordat un punct. În raport cu suma alocată (de 18.000.000 lei) și cu numărul total de puncte (3.073 lei), a fost stabilită valoarea pentru fiecare punct (5.857,47 lei). În funcție de numărul de puncte obținut de fiecare UAT în urma analizei, a fost alocată, proporțional, suma aferentă. În cazul a 121 UAT-uri, suma obținută pe baza punctajului depășește valoarea solicitată de către consiliul județean pentru respectivul UAT, iar diferența rezultată, în cuantum de 915.548,41 lei, este redistribuită în mod egal către celelalte 836 UAT-uri care au solicitat o valoare mai mare decât suma rezultată conform punctajului.

Pe lângă solicitările transmise de către consiliile județene, prin adresa nr. 2457/10.04.2020, înregistrată la MLPDA cu nr. 58.082/16.04.2020, Ministerul Culturii a solicitat sprijin din cadrul Programului pentru finanțarea elaborării Planului urbanistic general pentru comuna Roșia Montană, din județul Alba, pentru a susține procesul de înscriere a Peisajului Cultural Minier din respectivul UAT în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Procedura de înscriere a fost deja inițiată, iar deținerea unei documentații PUG actualizate este o condiție esențială pentru acceptarea demersului. Comuna Roșia Montană se află în lista UAT-urilor pentru care se solicită finanțare și din adresa trimisă către MLPDA de CJ Alba.

Anexă la nota de fundamentare nr. 54541/28.04.2020 pentru Programul privind elaborarea/actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism

Categorii
Administrație

Guvernul României aprobă noile rețele de gaze din Vrancea

Guvernul aprobă astăzi un proiect inițiat de ministrul Ion Ștefan și susținut de senatorul Cătălin Dumitru Toma încă din toamna anului 2018, printr-un amendament depus la Legea off-shore.

Proiectul de extindere a rețelei de alimentare cu gaze la nivelul județului Vrancea intră astăzi în linie dreaptă. Așa cum a promis, Guvernul României va finaliza proiectele de investiții pentru dezvoltarea Vrancei. Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi se află și proiectul de hotărâre privind declararea Proiectului de Investiții ”Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa-Focșani” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale, proiect depus de către deputatul Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice dezvoltării și administrației, susținut de președintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Dumitru Toma.

Realizarea acestei investiții va permite unui număr de peste 300 de mii de vrânceni să renunțe la încălzirea locuinței cu lemne. ”Acest proiect este unul dintre principalele mele obiective ca ministru, un obiectiv pe care l-am promovat în urmă cu mai bine de doi ani. Au existat îndoieli din partea multor oameni, însă iată că am ajuns să fie adoptat de către Guvern.  Am făcut pași importanți pentru realizarea acestei investiții iar astăzi acesta se afla pe masa Executivului. Vrâncenii merită un trai mai bun și-l vor avea. Se poate doar cu PNL conducând atât CJ Vrancea, cât și Primăria Focșani. PSD și-a arătat limitele în Vrancea! A venit timpul schimbării”, a declarat ministrul Ion Ștefan.

La rândul său, senatorul Cătălin Dumitru Toma a precizat că ”dezvoltarea rețelelor de apă, canal și gaz înseamnă, de fapt, civilizație. La sfârșitul anului 2019, lungimea rețelei de gaz din România era de 42.300 km, față de 100.000 km cât are Ungaria, o țară de două ori mai mică. Planul național de investiții și relansare economică al Guvernului PNL prevede un capitol aparte dezvoltării acestui sector. Vrancea este pe drumul cel bun”.

31 iulie 2020

Departament Comunicare PNL Vrancea

Categorii
Administrație

Cătălin Toma, senator PNL Vrancea: „Nu este foarte greu de observat că PSD câștigă alegeri doar în zone defavorizate, în locuri pe care le-au ținut special în sărăcie, în dependență, în locuri vitregite de dezvoltare”

Pe site-ul Institutului de Statistică, Vrancea figurează în 2018 cu 730 kilometri de drumuri județene, dintre care 105 kilometri de pământ. Nu asfaltat, nu pietruit, nu modernizat ci de pământ. Știți câți kilometri erau în 2013? Exact…tot 105. Drumurile județene pietruite au o lungime de 177 km. Ca să ne raportăm tot la 2013, de atunci până în 2018 s-au pietruit exact 13 km. Drumuri județene modernizate sunt în lungime de 259 km, cu 45 km mai mult ca in 2013. De ce mă raportez la acești ani? Deoarece, în afară de anul în care a fost premier Cioloș, dar cu ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și viceprim-ministru de la Psd, Vasile Dîncu, toată această perioadă guvernele au fost conduse de Psd, iar Oprișan și-a petrecut mai mult timp pe la București, chipurile după finanțări, decât în Vrancea. Când cucereau un teritoriu, primul lucru pe care-l făceau legionarii romani erau castrele, podurile și șoselele, adică un sistem defensiv eficient și drumuri pe care să poată circula armata și apoi negustorii, coloniștii și tot ce aducea bunăstare zonei. Dacă i-ar fi plăcut școala, baronul ar fi știut acest lucru din clasele primare. Sau, pentru că îl știe, își bate joc de infrastructura vrânceană, deoarece se vede cu ochiul liber că Psd câștigă alegeri doar în zone defavorizate, în locuri pe care le-au ținut special în sărăcie, în dependență, în locuri vitregite de dezvoltare. Vrancea este pe primul loc între județe la numărul de kilometri de drumuri naționale, cea mai mare rețea din țară, mai precis 505 (2018). De ce așa multe? Pentru că baronul, ca să scape de ele, cu ajutorul lui Miron Mitrea le-a pasat Direcției Naționale, chiar dacă, așa cum arătau acum câteva zile specialiștii de la Ministerul Transporturilor, drumurile preluate nu corespundeau caracteristicilor unui drum național, partea carosabilă fiind îngustă, acostamentele neamenajate și degradări multiple. Asta este o scurtă analiză a ceea ce a făcut actuala administrație în aproape două mandate la capitolul drumuri. Adică nimic. Oameni buni, o vorbă spune că nu poți pierde ce nu ai, dar poți pierde și mai mult din ce ai. A sosit momentul schimbării, pentru că suntem pe marginea prăpastiei. În Vrancea #se_poate!

Categorii
Administrație

Podul de la Jitia va fi dărâmat și construit unul nou în același loc

În ziua de 24 iulie 2020, la podul de la Jitia, pe DN 2 N (km 46), a avut loc o întâlnire la care au luat parte reprezentanții unei firme de proiectare, ai unui constructor, precum și cei ai Primăriei Jitia. S-a analizat și stabilit soluția tehnică și organizatorică pentru amenajarea unui pod provizoriu pentru circulația către Vintileasca. Acest lucru este necesar pentru că se impune refacerea totală a podului actual care nu mai prezintă siguranță pentru șoferi. Podul provizoriu va fi realizat în maxim 3 luni.
În același timp, aducem la cunoștința opiniei publice faptul că se continuă lucrările de asfaltare pe DN 2 N, ajungându-se la Dumitrești (km 31).
Departament Comunicare PNL Vrancea
Categorii
Administrație

Vrancea, pe lista cu plăți aprobate de MLPDA pentru lucrări efectuate prin Subprogramul Lucrări în primă urgență

Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a aprobat decontarea plăților, în valoare de 5.157.070,79 de lei, pentru 13 proiecte realizate în localități din 12 județe, prin Compania Națională de Investiții (CNI).

Este vorba despre:

 • refacere și modernizare drum comunal calamitat DC 87 Vermeș Valeapai în comuna Vermeș (jud. Caraș Severin) – 1.554.581,98 lei;
 • refacere și consolidare DS 21 din cătunul Bontu Mare, sat Colțu Petrii, comuna Siriu (jud. Buzău) – 491.052,88 lei;
 • consolidare DC 75 Odaia Bursucani din comuna Grivița (jud. Vaslui) – 114.388,31 lei;
 • refacere drumuri comunale în comuna Ariceștii Zeletin (jud. Prahova) – 375.723,41 lei;
 • reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Bacani (jud. Vaslui) – 128.969,96 lei;
 • lucrări de punere în siguranță la Mănăstirea Trei Ierarhi din satul Gruiu Lupului, comuna Racoviță (jud. Vâlcea) – 48.845,01 lei;
 • asigurare cale de acces și intervenție în situație de urgență pe gârla Valea Belului din comuna Merișani (jud. Argeș) – 7.680,40 lei;
 • consolidare drum strada Iazului din satul Horpaz, comuna Miroslava (jud. Iași) – 1.272.952,53 lei;
 • modernizare drumuri comunale în comuna Dumitrești (jud. Vrancea) – 292.171,66 lei;
 • construire pod pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu – Ștefănești și podeț pe DC 27 HM 5+600 peste Valea Frumușelu din orașul Târgu Cărbunești (jud. Gorj) – 642.396,78 lei;
 • amenajare scurgere ape (șanțuri betonate și podețe acces din beton, trotuare, piste de biciclete) pe DJ 546B, în comuna Movileni (jud. Olt) – 101.599,16 lei;
 • pod Mănăstirea peste râul Mara, în comuna Giulești (jud. Maramureș) – 40.716,33 lei;
 • punere în siguranță drum județean DJ 109F, 10+370 pentru diminuarea riscului de blocare a acestuia ca urmare a căderii stâncilor de pe versantul adiacent, în comuna Poiana Blenchii (jud. Sălaj) – 85.992,38 lei.

Prin Subprogramul lucrări în primă urgență, CNI poate finanța, în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de inundații, alunecări de teren, prăbușiri de teren, lucrări privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția, lucrări de reconstrucție a imobilelor afectate de inundații, proiectare și execuția lucrărilor care constau în consolidarea sau repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale etc.

Categorii
Administrație

VIDEO. Ministrul Ion Ștefan și senatorul Cătălin Toma: ”Continuăm investițiile în Vrancea, pe Coașa (Lepșa-Soveja – DN 2 L), pe drumul expres Focșani-Brăila, dar și pe mult așteptata Autostradă Moldova (A7)”

Am convins oamenii de bunele noastre intenții pe drumul Dumbrăveni-Dumitrești-Chiojdeni-Jitia-Vintileasca, am convins oamenii după asfaltarea de la Lepșa, spre Mănăstire, și, foarte curând, ne vom apuca de treabă și pe Coașa (Lepșa-Soveja), pe drumul expres Focșani-Brăila, dar și pe mult așteptata Autostradă Moldova (A7)”, au precizat ministrul Ion Ștefan și senatorul Cătălin Dumitru Toma.
Categorii
Administrație

DA, AM REUȘIT! Se construiește magistrala de gaz din județul Buzău către județul Vrancea! Am promis și ne ținem de cuvânt!

25.500 de consumatori casnici, 535 de instituții publice și 864 de agenți economici vor fi beneficiarii direcți ai inițiativei parlamentarilor PNL de Vrancea, Ion Ștefan, Ministru al Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, și Cătălin Dumitru Toma, senator, de extindere a gazului românesc în județele Vrancea și Buzău.

Astfel, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” a trimis astăzi Guvernului României proiectul de hotărâre privind declararea proiectului de investiții  ”Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa (Buzău) – Focșani”, ca proiect de importanță națională.

Decizia Transgaz vine după ce în data de 8 mai a. c., parlamentarii PNL de Vrancea, senatorul Cătălin Dumitru Toma și deputatul Ion Ștefan, au organizat la Focșani o întâlnire de lucru a directorului TransGaz România, Ion Sterian, cu primarii de comune din Vrancea.

Scopul discuției a fost de a promova proiectul inițiat de parlamentarii PNL de Vrancea, acela de extindere a rețelelor de gaze naturale. Astfel, județul Vrancea va beneficia de o extindere a magistralelor de gaze dinspre Buzău, care să acopere zona de sud, sud-est și centru-vest a județului.

Amplasamentul obiectivului propus astăzi de Transgaz se află pe raza următoarelor localități din Vrancea: Obrejița, Sihlea, Tâmboești, Dumbrăveni, Gugești, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Răstoaca și municipiul Focșani. Noua conductă de gaze va ajunge în Vrancea pornind de la Ghergheasa (Buzău) și trecând prin Râmnicu Sărat, Râmnicelu și Boldu.

”Vă dau asigurări ferme că proiectul de racordare a satului românesc la gazul românesc se va face, discuțiile de la nivelul Guvernului României fiind de realizare a unui program național de conectare a locuințelor la gaze, cu fonduri europene. Implementarea acestui proiect major de dezvoltare ar putea fi realizat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții. Interesul manifestat de administrațiile locale din întreaga țară este unul important, la MLPDA, dar și la Ministerul Fondurilor Europene fiind depuse sute de dosare cu studii de fezabilitate”, preciza ministrul Ion Ștefan pe 8 mai a. c. Iată că promisiunile PNL Vrancea se transpun în fapte și nu rămân doar la nivelul discuțiilor și întâlnirilor oficiale.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 17 iulie 2020

Categorii
Administrație

Compania Națională de Investiții va construi 28 săli de sport în Vrancea

28 de săli de sport vor fi ridicate în Vrancea, în perioada următoare, de către Compania Națională de Investiții, instituție care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Asta după ce, săptămâna aceasta, ministrul Ion Ștefan a semnat Ordinul privind aprobarea Listei-sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului ”Săli de sport”, care cuprinde 1.618 amplasamente la nivelul întregii țări. În Vrancea, sălile de sport vor fi construite în următoarele localități: Adjud (la Colegiul ”Emil Botta”), Biliești, Bolotești, Bordești, Ciorăști, Cotești, Dumbrăveni, Fitionești, Focșani (Sală de sport multifuncțională la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, Sală de sport Colegiul Tehnic ”G.G. Longinescu”, Sală de sport Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” și Sală de sport Grup Școlar Electrotehnic), Golești, Homocea, Jariștea, Milcovul, Obrejița, Odobești, Păunești, Poiana Cristei, Pufești, Năruja, Răcoasa, Răstoaca, Soveja, Tâmboești, Vrâncioaia și Vulturu.

Categorii
Administrație

Pași concreți în realizarea documentației tehnice a Autostrăzii Moldova (A7), segmentul Focșani – Buzău

 • Joi, 16 iulie, la CNAIR, are loc o nouă ședință despre Autostrada Moldova –A7, la care va participa și ministrul lucrărilor publice Ion Ștefan

S-a făcut un nou pas către elaborarea documentației tehnice pentru Autostrada Moldova (A7), porțiunea dintre Focșani și Buzău! După ce săptămânile trecute, la sediul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost ședințe de lucru la care a luat parte și ministrul vrâncean al Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, marți, 14 iulie, la Consiliul Județean Vrancea a fost înregistrată solicitarea firmei Consitrans SRL către autoritatea județeană de a elibera certificatul de urbanism și de vizare planuri pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru autostradă. O cerere similară a fost depusă și la CJ Buzău. Consiliul Județean Vrancea trebuie să elibereze acest certificat pentru că Autostrada Moldova, porțiunea Focșani-Buzău, traversează județul Vrancea dinspre sud către nord. Firma care elaborează SF-ul și PT-ul pentru A7 îi cere lui Marian Oprișan, șeful CJ Vrancea, să răspundă cu prioritate solicitării, după cum se arată în documentul înregistrat la CJ. ”Dat fiind faptul că acest proiect este unul din proiectele prioritare pentru Ministerul Transporturilor, vă rugăm să ne susțineți în promovarea investiției, prin transmiterea celor solicitate, într-o perioadă de timp cât mai scurtă”, se arată în actul oficial.

Proiectele de infrastructură care traversează Vrancea, fie că discutăm despre Autostrada Moldova, drumul expres Focșani-Brăila, DN 2N Dumbrăveni-Vintileasca sau despre drumul Soveja-Lepșa sunt în atenția guvernaților de la București. Pentru a urgenta lucrările de reabilitare-modernizare la drumurile naționale din Vrancea și începerea documentației la drumurile de mare viteză care traversează județul, ministrul Ion Ștefan participă joi, 16 iulie, la ședința săptămânală a CNAIR. Ministrul a punctat că va fi un abonat la aceste întâlniri ale specialiștilor în drumuri din Ministerul Transporturilor pentru a grăbi procedurile de lucru. Asta pentru că, așa cum toată lumea cunoaște, Moldova este singura regiune istorică fără niciun kilometru de autostradă, un record negativ moștenit de la guvernările PSD, pe care premierul Ludovic Orban vrea să îl facă uitat. De asemenea, interesul ministrului vrâncean Ion Ștefan este cu atât mai mare cu cât porțiunea de drum european 85 care străbate județul Vrancea este una dintre cele mai periculoase din țară.

Categorii
Administrație

Ministrul Ion Ștefan a semnat acordarea unei prime tranșe a plăților pentru reabilitarea Colegiului „Gheorghe Asachi” din Focșani

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a plătit, la finele săptămânii trecute, prin Programul Operațional Regional, o tranșă de 418.701,70 lei, pentru proiectul pe bani europeni „Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”.

La colegiul focșănean este în implementare un proiect POR, pe axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”. Valoarea totală a lucrărilor derulate de MLPDA, prin POR, se ridică la 9.969.959,21 lei. Partea nerambursabilă este de 9.284.498,68 lei.

”Orice investiție în sistemul de învățământ din Focșani, din Vrancea, mă bucură. Reabilitând spațiile destinate cursurilor asigurăm copiilor noștri un viitor mai bun, prin creșterea siguranței și a confortului în imobilele destinate cursurilor. Îmi doresc ca, pe viitor, toate aceste investiții să se răsfrângă în creșterea calității actului de educație și în notele elevilor”, a spus ministrul Ion Ștefan.

Categorii
Administrație

Peste 327 de milioane de lei, alocate de Guvern pentru județele afectate de inundații, printre care și Vrancea

 • Pentru Vrancea sunt alocate 8,4 milioane lei. Alocarea se face prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, 10 iulie, alocarea a 327.278.000 de lei din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale.

Astfel, vor fi alocate fonduri pentru județele: Arad, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

„Creşterile semnificative de niveluri şi debite pe unele cursuri de apă din cauza ploilor torenţiale, din ultimele săptămâni, au produs inundaţii devastatoare pentru multe dintre localitățile din țară și era nevoie urgentă de alocarea de bani pentru ca oamenii păgubiți să poată reveni la normal cât mai curând posibil. Guvernul României a acționat prompt și banii vor ajunge imediat la autoritățile locale pentru refacerea infrastructurii afectate, a declarat Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

Fondurile au fost alocate în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţiile Prefectului din cele 23 de județe, unde au avut loc inundaţii și alunecări de teren, fiind afectate infrastructura hidrotehnică, terasamentele, malurile de apărare, structura drumurilor județene ori comunale, podurile, podețele, digurile și punțile pietonale.

Categorii
Administrație

Drumul spre Mănăstirea Lepșa a fost reabilitat complet

Categorii
Administrație

VIDEO: PNL va finaliza Canalul Siret – Bărăgan!

Imagini de ieri, 8 iulie 2020, surprinse la Călimănești, cu miniștrii PNL Ion Ștefan și Adrian Oros, senatorul Cătălin Toma, prefectul Gheorghiță Berbece, directorul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Constantin Ștefan și directorul ANIF Vrancea, Eugen Popa.

Categorii
Administrație

DN2L va fi asfaltat!

PNL dezvoltă Vrancea! DN 2 L va fi asfaltat, până la Mănăstirea Lepșa, drum care  a fost ignorat de administrația PSD timp de mai bine de 10 ani!

Categorii
Administrație

Primarul Misăilă a convocat ședința extraordinară a Consiliului Local fix în ziua în care îi chema pe consilierii liberali la Tribunalul Brăila

Consilierii locali focșăneni ai Partidului Național Liberal filiala Vrancea reacționează după acuzațiile făcute la adresa lor în legătură cu absența de la ședința extraordinară convocată de primarul Cristi Valentin Misăilă în data de 8 iulie.

Primarul Focșaniului a convocat ședința fix în ziua în care știa că toți consilierii liberali plus consilierul Costel Bîrsan sunt chemați la Tribunalul Brăila în procesul pe care chiar Primăria l-a intentat acestora.

Ședința extraordinară putea fi programată pe 7, pe 9 sau pe 10 iulie dacă primarul și-ar fi dorit cu adevărat prezența consilierilor liberali la ședință. Cât de ipocrit poți fi să convoci o ședință fix în ziua în care știi că ai proces cu consilierii PNL în altă localitate decât cea în care se desfășoară ședința? Cu privire la posibilitatea de a participa online la ședință, considerăm că era o ședință prea importantă ca să participăm online, iar pesediștii să fie în sală, în condițiile în care ei nu au pus la dispoziția consilierilor din Opoziție întreaga documentație și toate clarificările cerute de-a lungul timpului. Ca să nu mai spunem că primarul a convocat ședința informând că este vorba de participarea FIZICĂ a acestora, nu online.

Facem precizarea că toate voturile date de consilierii PNL proiectelor de hotărâre ce îi vizează pe focșăneni au fost pozitive doar atunci când administrația locală condusă de PSD și de primarul Misăilă a venit cu documente, cu lămuriri clare, fără nici o umbră de îndoială asupra problemelor de votat. PNL nu va vota niciodată proiectele inițiate de Misăilă care nu îndeplinesc condițiile de oportunitate, legalitate și nu sunt clarificate toate lămuririle pe care focșănenii ne-au cerut să le obținem în mod expres de la administrația PSD.

Departament Comunicare PNL Focșani, 9 iulie 2020 

Categorii
Administrație

Au început lucrările de reabilitare a DN2N, între Jitia și Dumbrăveni!

Insistențele vrâncenilor de pe Valea Râmnicului, dar și ale ministrului Ion Ștefan, împreună cu senatorul Cătălin Toma, la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din cadrul Ministerului Transporturilor, au dat roade.

În această săptămână, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași se va ocupa de lucrările de modernizare pe porțiunea de drum național de la Jitia, urmând apoi și drumul spre Dumbrăveni.

De asemenea, în scurt timp, se va interveni și la podul dintre Jitia și Vintileasca, care va fi reparat de CNAIR, prin lucrări de remediere a efectelor produse de calamitățile naturale si reabilitare, ulterior urmând a fi refăcut și covorul asfaltic dintre cele două comune.
De altfel, cei de la Drumuri Naționale vor mai avea și alte sectoare de drum din Vrancea în atenție, spre modernizare.
„Am spus și mă repet: Vrancea are nevoie de lucrări urgente la rețeaua de drumuri, în primul rând pentru a oferi siguranță în trafic pentru șoferi, pentru a determina posibili investitori să vină în zonă, dar și pentru ca noi toți să ne putem bucura de frumusețile naturale ale județului”, a declarat ministrul Ion Ștefan.