Proiect Earth Recall, derulat în Vrancea de către Asociația ”Voluntariat pentru Viață”

In 2015, Comisia Europeană a estimat că peste 46% din copiii din România sunt la riscul de sărăcie şi excluziune socială, procent mai mare decât media natională de 37%.Sistemul educational trebuie să atragă,pregătească și să rețină profesorii de calitate și să ofere copiilor acces la competențe practice şi relevante mediului în care trăim.De aceea este nevoie de inițiative complementare,precum genul acesta de proiecte, care să contribuie la pregătirea profesorilor şi elevilor ,care transformă copiii şi tinerii în agenți de schimbare prin dobândirea unor calități de antreprenoriat social, solidaritate și implicare comunitară.

Propunerea noastră de proiect va creea un spațiu în care elevii din şcolile partenere pot contribui activ la rezolvare problemelor comunitatilor în care locuiesc. Experiența participării în cadrul acestui proiect îi va ajuta pe copiii, tinerii și voluntari europeni să dobândeasca competențele secolui XXI,mai exact lucrează în echipă pentru a rezolva problemele cu care se confruntă propria comunitate,comunică, devin  empatici,creativi şi inovatori,devin constienți de diversitatea lumii în care trăiesc. Elevii cu ajutorul celor 8 voluntari europeni vor experimenta procesul de schimbare pozitivă la nivel personal şi comunitar si vor dobândi noi competențe.De asemenea, vor contribui la rezolvarea problemelor din comunitate,identificate de ei înșiși.Voluntarii europeni împreună cu profesorii vor facilita activitățile proiectului şi vor crea un mediu pozitiv ce încurajează elevii.

Cele 16 teme principale ale proiectului privind educația globală vor fi:1.Drepturi generale ale omului 2. Copii 3.Cetățenie 4.Democrație 5.Discriminare şi xenofobie 6.Educație 7.Mediu 8.Egalitate de gen 9.Globalizare 10.Sănătate 11.Securitate umana 12.Media 13.Pace şi violența 14. Sărăcia 15. Drepturi sociale 16. Sport.
Prin toate activitățile desfăsurate ce fac parte din tematica sus enunțată se vor recunoaste schimbările generate de copii şi tineri prin implicarea activă a acestora în desfășurarea activităţilor.Toate activităţile proiectului se vor axa pe creşterea gradului de constientizare a copiilor şi tinerilor din școlile locale la temele de solidaritate şi deschiderea lor spre noi orizonturi cu privire la posibilitatea de creştere umană şi culturală.

Așadar,activitățile de educație globală vor promova solidaritatea în toate formele ei, deoarece vor reprezenta pentru cei implicaţi :
-un exercitiu democratic cotidian (exercitarea drepturilor, asumarea responsabilitaţilor);
– dezvoltare personală asumată;
-recunoaştere şi abordare constructivă a diversităţii;
-producere şi impărtăsire de valori;
-dezvoltare a capacităţilor de stabilire a conexiunilor de tip global;
-premisa a dezvoltării comunitare.

Proiectul abordează promovarea şi protectia drepturilor omului şi a valorilor democratice în planurile de actiune şi în cadrul activităților: egalitate între oameni, capacitatea de a alege un viitor, solidaritate socială si respectarea drepturilor omului sunt toate valorile de baza pentru o societate care manifestă solidaritate şi coeziune. în cadrul activităţii desfăsurată în orasele Mărăşeşti şi Focşani şi sateleGaroafa,Ciuslea şi Cosmeşti pe Corpul European de Solidariate,vor fi implicati 8 voluntari din 8 ţări ale programului, înscrisi pe
portalul ESC.Anuntul de căutare a voluntarilor va fi promovat pe Volunteering Database/Europeen Youth Portal si toate canalele on-line de căutare de voluntari. Voluntarii vor avea vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, vor avea studii liceale pentru a oferi calitatea dorită activităților,fără cazier judiciar deoarece vor lucra cu copii şi tineri marea majoritate sub 18 ani şi vor fi interesati de tema proiectului si de a lucra cu grupurile tintă mentionate. Tinerii care vor dori să fie voluntari ESC trebuie sa fie responsabili,să fie interesaţi de propria dezvoltare personală şi să-şi asume consecintele propriilor comportamente.Să fie dornici să promoveze valorile cetăţeniei globale,a voluntariatului şi responsabilităţii sociale în mediul în care activează,respectarea drepturilor omului şi a diversităţii. Vor fi voluntari ce prezintă interes în
implicarea şi în organizarea de activităti ce promoveaza metodele de educatie nonformală, să fie comunicativi şi creativi,organizaţi şi responsabili.

Coordonator Proiect
Drăgan Daniel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *