Categorii
Administrație Eveniment

ULTIMUL BAL al actualilor consilieri locali. Adio, dar… mai rămân cu tine?

CL Focsani aprilie 2016Consiliul Local al Municipiului Focşani a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de joi, 19 mai 2016. Va fi ultima ședință de CL înaintea alegerilor locale din 5 iunie a. c.

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art. 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 19 mai 2016, ora 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de Gimnastică „Memorialul Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 3-4 iunie 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 pentru premierea câștigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor ce va avea loc în perioada 1-3 iunie 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

3. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de co-oganizator la desfășurarea Concursului de Interpretare „Noelia Prisecaru”, ce va avea loc în luna iunie 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de co-oganizator la desfășurarea Concursului Național de Creație „Gh. Tăttărescu”, ce va avea loc în luna iunie 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Locuri de joacă în zona Gară și cartier Mîndrești” municipiul Focşani, judeţul Vrancea; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale, împrejmuire Grădinița cu program prelungit nr. 16 situată în Al. Căminului nr. 13”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare teren sport în suprafață de 500,00 mp la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”- Al. 1 Iunie, în cadrul Programului „Olimpiadele Kauffland”; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

8. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

9. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/30 aprilie 2015 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Iorga Marius Eusebiu

11. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 18/2011 privind înființarea Poliției locale a municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 44/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția locală a municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public „Creșe” din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

15. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 146/2016 pentru revocarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Piețelor Focșani SA și desemnarea unui alt mandatar; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

16. proiect de hotărâre privind revocarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Piețelor Focșani SA; Iniţiator: consilier local Mersoiu Ionuț

17. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Piețelor Focșani SA; Iniţiator: consilier local Mersoiu Ionuț

18. proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

19. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

20. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 264/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor oprite sau staționate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani și a taxelor aferente, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 110/2008, modificată și completată; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

22. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Vila Cicinetta, cod LMI – Vn –II-m-B-06492 din Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6, aflat în proprietatea domnilor Iancu Mihai și Mihaela; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

23. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, T 83, P 435 Cc în suprafață de 30.000 mp ce aparține domeniului privat la municipiului Focșani; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

24. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focșani;Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

25. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

26. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren aflat în extravilanul municipiului Focșani în suprafață de 1,00 mp către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

27. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 36,5 mp către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

28. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 1,00 mp către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

29. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită către Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Focșani a unei părți a imobilului compus din construcție și teren aferent situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

30. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită către Poliția Locală a municipiului Focșani a unei părți a imobilului compus din construcție și teren aferent situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

31. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 142/2016 privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 49,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 20A, județul Vrancea, T 212, P 11665% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC BARI SERV SRL; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

32. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 62/1998 privind aprobarea amenajării pe cheltuiala beneficiarilor a unor alei de acces la unitățile comerciale situate la parterul blocurilor sau rezultate prin divizarea spațiilor comerciale existente; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

33. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârile Consiliului local al municipiului Focșani nr. 142/2015, 174/2015, 175/2015 și 266/2015 privind aprobarea vânzărilor cu plata în rate lunare a garsonierelor situate în Focșani, către familia Poroșnicu Claudia și Poroșnicu Sorin, familia Apușcășiței Constantin-Daniel și Apușcășiței Silvia-Narcisa, domnul Codreanu Silviu și respectiv familia Irimia Luminița și Irimia Cristinel; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

34. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului Focșani – Marius Eusebiu Iorga să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuințele din fondul locativ de stat situate în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2 – ap. 35, ap. 09 și blocul L1 – ap. 28 în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată și modificată, a Decretului lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali Balaban Elena Luminița, Alecsandrescu Dorian, Pătrașcu Enache, Bâcu Aurel, Berbece Gheorghiță

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 13861 din 28.03.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Atragere în intravilan pentru construire locuinţe şi dotări complementare şi împrejmuire» – Focşani, extravilan, T.50, P.210; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

36. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 15717 din 28.03.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Atragere în intravilan, lotizare teren în vederea construirii de locuinţe şi clădire servicii» – Focşani, extravilan, T.23, P.64/1; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 13356 din 29.03.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier rezidențial şi dotări – str. Dionyssos» – Focşani, extravilan, T.92, P.486/11, P.486/12, P.486/13, și altele Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

38. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință al Consiliului local al municipiului Focșani pentru luna iunie 2016; Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula
Secţiunea a II-a – rapoarte, informări

Raport de activitate pe anul 2015 al Cantinei de Ajutor Social Focșani
Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Creșe
Raport de activitate pe anul 2015 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focșani
Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
Raport de activitate pe anul 2015 al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani
Raport de activitate pe anul 2015 al Poliției locale Focșani
Raport de activitate pe anul 2015 al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007
Raport de activitate pe anul 2015 al SC ENET SA Focșani
Raport de activitate pe anul 2015 al SC Administrația Piețelor Focșani SA
Informare privind hotărârile adoptate de Consiliul local al municipiului Focșani în mandatul 2012-2016;
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.