Categorii
Administrație

PSD nu știe ce votează în Consiliul Județean. Dacă tăceau, filozofi se numeau!

În calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea, doresc să aduc câteva clarificări pe tema salarizării angajaților CJ și ai instituțiilor subordonate, ca urmare a declarațiilor publice iresponsabile lansate astăzi de membrii PSD în cadrul unei conferințe de presă.

Constat cu neplăcere faptul că aleșii PSD din cadrul Consiliului Județean dau dovadă fie de ignoranță, pentru că nu sunt în stare să citească și să înțeleagă un proiect de hotărâre care le este supus spre aprobare, fie sunt o dovadă vie de rea credință.

Dacă ar fi citit cu atenție proiectul de hotărâre de astăzi privind ”Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea, cabinetele demnitarilor, precum si din institutiile subordonate acestuia, pentru anul 2021”, și-ar fi dat seama că se află într-o gravă eroare și nu ar mai fi emis declarațiile total neadevărate, potrivit cărora proiectul specifică plafonarea salariilor tuturor angajaților din CJ și din instituțiile subordonate.

Pentru a clarifica public acest aspect, proiectul de hotărâre aprobat astăzi de majoritatea PNL-USR-PLUS și ALDE și respins de grupul PSD prevede plafonarea salariilor funcționarilor din cadrul CJ Vrancea și MĂRIREA salariilor angajaților din instituțiile subordonate CJ, pentru a se ajunge la un nivel echilibrat al salarizării.

Practic, din neștiință sau rea credință, aleșii PSD au votat împotriva majorării salariilor angajaților din instituțiile subordonate CJ, inclusiv ai DGASPC, care are peste 1.000 de salariați. Mai mult decât atât, chiar consilierii județeni care sunt angajați ai instituțiilor  subordonate CJ, respectiv Cătălin Ghețu și Nicușor Blîndu, au votat împotriva majorării propriilor salarii și ale colegilor.

Doresc să specific faptul că am inițiat acest proiect de hotărâre respectând actele normative în vigoare, respectiv OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și Hotărârea de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Din păcate, în continuare observ că membrii PSD nu știu decât să denatureze realitatea, prin demagogie ieftină și, mai rău, să voteze împotriva binelui oamenilor.

Pe această cale, îi asigur în continuare pe toți vrâncenii de dorința mea de a schimba în bine acest județ și de a-l poziționa pe calea normală spre deschidere și dezvoltare.

Cătălin TOMA

Președintele Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

Ion Ștefan, despre cum poate fi sporită capacitatea primăriilor de absorbție a fondurilor europene

Într-un interviu exclusiv acordat redacției Ghidul Primăriilor, Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației explică autorităților locale către ce domenii prioritare vor fi distribuite fondurile europene cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în perioada 2021 – 2027, cum poate fi sporită capacitatea primăriilor de absorbție a acestor fonduri și cum își propune Guvernul să sprijine finanțarea proiectelor de investiţii publice.

România are acum șansa unică de a accesa 80 de miliarde de euro din fonduri europene în cadrul planului de redresare a UE. Cum vor fi distribuiți acești bani și care sunt domeniile prioritare care vor fi finanțate cu ajutorul acestor fonduri?

După cum a anunțat președintele Klaus Iohannis și Guvernul României, au fost stabilite 12 direcții prioritare, respectiv: sănătate, educație, digitalizare și securitate cibernetică, transport durabil, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului, energie, eficiență energetică, mobilitate urbană, mediu de afaceri și antreprenoriat, cercetare-inovare, precum și creșterea capacității de reziliență în condiții de criză în domeniul sanitar și alimentar. Aceste domenii sunt grupate pe trei piloni principali ai Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR):

I – Tranziția Verde și combaterea schimbărilor climatice; 

II – Serviciile Publice, dezvoltarea urbană și valorificarea patrimoniului;

III – Competitivitate economică și reziliență.

Proiectele de investiţii publice aferente domeniilor care se finanţează în cadrul PNRR trebuie să respecte o serie de condiţii: să contribuie la ameliorarea stării economice şi la creşterea capacităţii de rezilienţă a României. Trebuie să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziţie publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârşitul anului 2022 pentru minimum 70% din valoarea alocată sub formă de grant şi, respectiv, la sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii alocate sub formă de grant.

Printre proiectele incluse în PNRR sunt cele de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice, în valoare de maximum 700 milioane lei. Alte proiecte sunt cele de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, inclusiv clădiri pentru spaţii de lucru, tehnice, cazare şi desfăşurarea activităţilor instituţionale, în vederea scăderii emisiilor de carbon, investiţii în infrastructura educaţională şi dotarea cu echipamente de laborator pentru toate formele de învăţământ, inclusiv învăţământul profesional şi tehnic, învăţământul dual şi colegii centenare, învăţământul universitar, investiţii în campusuri, reabilitare/modernizare/extindere clădiri existente şi clădiri noi, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei, în valoare de maximum 450 milioane lei. Această sumă se repartizează pe regiuni de dezvoltare: 12,5% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov ca regiune mai dezvoltată, respectiv 87,5% pentru celelalte 7 regiuni mai puţin dezvoltate, pe baza criteriilor de repartizare a sumelor între regiuni utilizate la repartizarea sumelor prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv populaţie şi suprafaţă, respectându-se procentele de alocare astfel cum acestea au rezultat din aplicarea acestor criterii.

Fondurile vor fi alocate şi proiectelor de infrastructură publică din domeniul sănătăţii pentru: extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităţilor sanitare, dotarea cu aparatură şi echipamente medicale, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condiţiilor igenico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii şi alte situaţii de urgenţă, precum şi alte măsuri necesare creşterii rezilienţei în sfera oncologică, a bolilor cardio-vasculare şi ATI. Dacă este cazul, înfiinţarea de unităţi sanitare cu paturi noi, inclusiv construcţia de noi clădiri pentru spitale existente, precum şi dotarea cu echipamente medicale, spitale sau unităţi sanitare cu paturi şi policlinici, precum şi pentru alte categorii de măsuri necesare creşterii rezilienţei unităţilor medicale care desfăşoară activităţi publice în domeniul oncologiei şi bolilor cardio-vasculare, inclusiv ATI, în valoare de maximum 500 milioane lei. Prin PNRR vor fi finanţate şi proiectele de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ dotări independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din România în domeniul cercetării pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară şi agricultură precum şi cele din domeniul ingineriei precum: maşini şi motoare electrice, microelectronică, tehnologii avansate, sudură şi altele asemenea în calitate de beneficiari finali în valoare de maxim 125 milioane lei.

De asemenea, vor primi alocare europeană şi proiectele de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari sunt operatorii de apă şi canalizare pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare existente, inclusiv pentru aglomerările pentru care numărul de gospodării este sub 2.000 pentru racordarea la reţeaua de canalizare cu condiţia să accepte soluţia tehnică de racordare prevăzută de legislaţia în vigoare pentru aglomerări sub 2.000 de gospodării, în limita valorii de maximum 250 milioane lei. Finanţare vor primi şi proiectele de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane pentru: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme inteligente de distribuţie a combustibililor de tranziţie, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane, în limita valorii de 250 milioane lei. Printre proiectele finanţate se numără şi cele de infrastructură în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice, în limita a 10 milioane lei, precum şi proiectele de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale, în valoare maximă de 100 milioane lei.

În ce etapă se află elaborarea unui act normativ prin care să fie reglementate aspecte precum: beneficiarii eligibili pentru accesarea fondurilor și obiectivele de investiții acceptate?

Ministerul Fondurilor Europene încheie contracte de finanţare în mod direct cu fiecare dintre beneficiarii finali, pe bază de apel de proiecte. Principiul după care se ghidează este primul venit-primul servit. Deocamdată, negocierile sunt în desfășurare până în luna aprilie 2021, în vederea emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului naţional.

Cele 80 miliarde de euro vor fi accesate în cadrul programelor de investiții în derulare sau vor fi dezvoltate noi programe de finanțare?

Banii sunt destinați și pentru proiecte în derulare, dar în special pentru noi proiecte, în domeniile pe care le-am anunțat mai sus.

Cum ar putea fi sporită capacitatea administrativă a primăriilor și a companiilor private pentru absorbția acestor bani?

Acest lucru se poate realiza printr-o colaborare strânsă cu autoritățile de management, organismele intermediare, angajare de personal specializat și/sau instruire prin participarea la cursuri și seminarii organizate de instituții și firme cu rezultate în domeniu, ieșind din logica „concediilor la munte şi la mare”. O altă soluție o reprezintă firmele de consultanță, cele cu un portofoliu de succes.

Preconizați publicarea de ghiduri specifice privind accesarea fondurilor sau sesiuni de instruire organizate prin ADR-uri, astfel încât primăriile să fie informate corect și în timp util?

În contextul descentralizării asumate de guvernarea liberală, ADR-urile vor avea un rol crescut, decizia fiind dusă tocmai la nivel local. Tocmai de aceea, revin și spun că este nevoie de o relație foarte strânsă. În calitate de coordonator operațional pentru programele operaționale regionale, dar și având în vedere atribuțiile de reglementare în domeniul administrației publice, MLPDA are în vedere emiterea unor astfel de îndrumări, imediat după finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană, astfel încât, odată cu aprobarea acordului de parteneriat și a celor 8 programe operaționale, depunerea de proiecte și implementarea lor să nu întârzie niciun moment.

Este oportună o analiză asupra nevoii de finanțare astfel încât să nu existe suprapuneri cu fondurile alocate de la bugetul de stat? De exemplu, beneficiarii eligibili pentru fonduri europene să fie prioritari, iar cei care nu întrunesc condițiile să fie direcționați automat către instituțiile care gestionează fonduri pentru investiții din bugetul de stat?

Nu doar că este oportună, dar o astfel de analiză este obligatorie! De altfel, o primă analiză a fost făcută chiar în conceperea planului de relansare economică al PNL. Avem în vedere această prioritizare și delimitare între obiectivele de finanțat funcție de sursele de finanțare. Tocmai pentru că, prin ambiția măsurilor pe care ni le-am propus, dar și a bugetului generos pe care-l avem la dispoziție, cel mai mare din istoria României, planul nostru este acela al unei dezvoltări rapide, accelerate a României. Această dezvoltare este posibilă și guvernarea PNL a arătat, în acest an, că are capacitatea și dorința de a implementa proiecte.

Cum pot accesa agenții economici, companiile mici și mijlocii parte din aceste fonduri pentru redresarea economică post-COVID-19 sau pentru proiecte de investiții? Există condiții suplimentare pe care IMM-urile trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibile?

Guvernul a adoptat un set de măsuri destinat sectorului IMM, însă pentru a ieși din criză, vor fi necesare resurse suplimentare pentru sprijinirea întreprinderilor. Va trebui să se acorde o atenție deosebită sectorului serviciilor, care este cel mai grav afectat, preconizându-se că unele subsectoare vor suferi o contracție pentru o perioadă mai lungă decât cea estimată pentru sectorul de producție. În acest context, PNRR răspunde recomandării specifice de țară privind facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, aceea prin care ”să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și mijlocii”.

Din perspectivă guvernamentală, prioritățile IMM-urilor sunt: reziliența în afaceri, transformarea digitală, inovarea, internaționalizarea afacerii. Parcurile tehnologice, industriale sunt o componentă importantă a economiilor regionale, însă acestea trebuie să dezvolte noi funcții, să ofere noi servicii și să producă noi modele de afaceri pentru dezvoltare. Importanța lor este din ce în ce mai mare, fiind recunoscute drept promotoare ale unei economii inovatoare și competitive, sprijinind atât creația, cât și creșterea și dezvoltarea economică regională. Prin investiții în dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale și industriale, dezvoltate în parteneriat între autoritățile publice locale și întreprinderile mici și mijlocii, se va contribui la asigurarea de locuri de muncă. Pentru a crește nivelul de competitivitate, întreprinderile din România au nevoie de o dezvoltare semnificativă tehnologică, prin robotizare și automatizare, inclusiv tehnologii verzi și digitale, de o reorientare a modelelor de business către avantaje competitive bazate pe valoare adăugată ridicată și de investiții. Motivațiile IMM-urilor românești și a întreprinderilor mari pentru implementarea automatizării și robotizării sunt creșterea calității produsului și creșterea volumului producției. Complementar POR, PNRR, prin fondurile alocate, va îmbunătăți climatul de afaceri, va favoriza investițiile și va promova creșterea dimensiunii și productivității IMM-urilor. În vederea finanțării IMM-urilor, vor fi dezvoltate instrumente financiare noi care să ducă pe termen mediu la o transformare modernă a economiei românești prin stimularea capitalizării companiilor, asigurarea lichidității în economie prin scheme de garantare a instrumentelor de plată, încurajarea investițiilor private în domenii economice strategice printr-un fond de investiții de tip private equity, cu o capitalizare de 100.000.000 euro.

Orice alte considerații pe care doriți să le adăugați. 

Planul Național de Redresare și Reziliență deschide pentru România o serie de perspective pe termen lung dintre care amintesc:

PNRR are în vedere consolidarea statului de drept, sustenabilitatea finanțelor publice, flexibilizarea pieței muncii, dar și consolidarea capacității de implementare a proiectelor de infrastructură;

Susține creșterea economică a României pe termen lung cu impact asupra calității vieții populației;

Prin transformarea digitală permite modernizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate populației;

Asigură atragerea de investitori, creează locuri de muncă și permite accesul mediului de afaceri la tehnologii noi, automatizări industriale, robotizări precum și la alte instrumente care permit creșterea productivității muncii și îmbunătățesc poziția competitivă pe piața europeană a mediului de afaceri;

Promovează investiții verzi, prietenoase cu mediul care asigură implementarea de proiecte de investiții care promovează conceptul de dezvoltare durabilă;

Prin reformele propuse îmbunătățește considerabil calitatea vieții și a serviciilor publice prestate populației;

Consolidează statul de drept prin îmbunătățirea accesului populației la serviciile din domeniul justiției.

Categorii
General

Recomandări ale specialiștilor DSVSA Vrancea pentru prevenirea apariției pestei porcine africane și a influenței aviare

DSVSA Vrancea recomandă, pentru prevenirea apariţiei pestei porcine africane, crescătorilor de suine din gospodăriile populaţiei să țină cont de următoarele:

 • Nu cumpărați și nu vindeți animale neidentificate, fără documente de mișcare, fără certificat sanitar-veterinar pentru porcine/cabaline, respectiv pentru animalele destinate abatorizării, eliberat de medicul veterinar;
 • Nu scoateți/introduceţi scroafele/vierii din/în exploataţie în vederea efectuării montei;
 • Solicitați medicului veterinar identificarea/microciparea animalelor din gospodărie;
 • Anunțați orice caz suspect (animal mort sau cu semne clinice) medicului veterinar;
 • Folosiţi echipamentul de protecţie (salopetă, cizme de cauciuc) numai în adăpostul animalelor/porcilor;
 • Utilizați dezinfectanți pentru încălţămintea folosită, la intrarea şi ieşirea din adăpostul animalelor/porcilor; în acest sens se vor amenaja dezinfectoare pietonale la intrarea în adăpost;
 • Nu hrăniți porcii cu resturi alimentare de la bucătărie (lături-resturi de la carne și produse din carne de porc/mistreț, în special nepreparate termic);
 • Evitați intrarea în adăpostul porcilor, timp de 48 ore, în cazul în care participați la activități de vânătoare;
 • Evitați contactul direct sau indirect cu mistreții/mediul silvatic;
 • Evitați accesul persoanelor străine, nejustificat, în adăpostul animalelor;
 • Folosiţi în hrana porcilor nutrețurile vegetale numai după minim 30 de zile de la recoltarea acestora;
 • Folosiţi paiele, ca așternut, după minim 90 de zile de zile de la recoltarea acestora;
 • Curățați și dezinfectați orice echipament pe care îl folosiți.

În cazul în care sunt stabilite restricții de către autoritățile competente ca urmare a confirmării pestei porcine africane în zonă, aveți următoarele obligații:

 • Respectați decizia de plasare sub supraveghere în suspiciunea de pestă porcină africană și indicațiile medicului veterinar în ceea ce privește restricțiile de mișcare a porcilor;
 • Porcii și produsele provenite de la aceștia nu trebuie să părăsească gospodăria;
 • Anunțați medicul veterinar dacă porcul dumneavoastră nu mănâncă și stă mai mult culcat;
 • Nu sacrificați porcul înainte de inspecția medicului veterinar;

Orice modificare a stării de sănătate a animalelor și orice eveniment (fătare, vânzare/          cumpărare, pierdere, moarte)  vor fi anunțate medicului veterinar.

 Pentru prevenirea apariţiei influenţei aviare, proprietarii exploataţiilor nonprofesionale (GP) care deţin păsări trebuie să respecte următoarele:

– prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice, în special cele de apă şi păsările domestice (în special palmipede), fiind interzis accesul păsărilor domestice şi a păsărilor sălbatice captive la luciul de apă, lacuri, bălţi, râuri şi orice altă amenajare hidrologică;

– separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor, a palmipedelor de galinacee;

– interzicerea creşterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ţinute obligatoriu în spaţii de cazare special amenajate. Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

– interzicerea adăpării păsărilor domestice din rezervoarele de apă de suprafaţă  accesibile păsărilor sălbatice;

– interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice. Miscările se vor limita la o singură persoană;

– prevenirea contactului cu mamiferele, inclusiv animale de companie;

– se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de către vânători care pot transmite boala prin păsările sălbatice precum şi prin echipamente şi ustensile;

– cumpărarea de carne de pasăre, ouă şi produse din carne de pasăre se va face numai din unităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;

– obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică împuternicit, a medicului veterinar oficial şi a DSVSA Vrancea despre orice suspiciune de boală, mortalitate şi morbiditate manifestate la păsările deţinute.

Categorii
Administrație Politic

Ana Maria Dimitriu, președinte OFL Vrancea, viceprimar al Focșaniului!

Partidul Național Liberal filiala Vrancea salută alegerea Anei Maria Dimitriu, președintele Organizației de Femei Liberale (OFL), în funcția de viceprimar al municipiului Focșani, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, derulată ieri în sala de ședințe a Primăriei. Mulțumim doamnelor din USR-PLUS, Alexandra Tătaru (aleasă și ea viceprimar) și Corina Atanasiu, care au contribuit aseară la o nouă victorie împotriva PSD, partid care nu a înțeles nici acum că dacă nu ai majoritate într-un ”parlament local” nu poți avea pretenții la ”guvernare locală”. De altfel, social-democrații s-au remarcat prin atacuri nefondate și necunoașterea legislației, semn al lipsei de responsabilitate față de cetățeni în primul rând.

PNL Vrancea urează succes în activitate noilor viceprimari ai Focșaniului, iar majoritatea pe care PNL și USR-PLUS o au în Consiliul Local are menirea să pună umărul la dezvoltarea urbei de pe Milcov și să stopeze abuzurile PSD.

Departamentul Comunicare PNL Vrancea, 29 ianuarie 2021

Categorii
Administrație

Președintele Cătălin Toma și-a prezentat bilanțul după trei luni de mandat în fruntea Consiliului Județean Vrancea

Președintele administrației județene și-a prezentat astăzi bilanțul activității în fruntea instituției, la trei luni de la începerea mandatului, în ideea unei comunicări transparente cu cetățenii județului.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele Cătălin Toma a prezentat mai multe aspecte de interes public, în legătură cu numărul de personal din cadrul CJ Vrancea și al instituțiilor subordonate.

Totodată, șeful administrației județene s-a mai referit la gradul de ocupare al posturilor din CJ și din instituțiile subordonate, făcând apoi referire și la deficiențele constatate în organizarea și desfășurarea activității la nivelul administrației județene, dar și în ceea ce privește derularea unor proiecte. Cătălin Toma a anunțat demararea unor proiecte noi, menite să aducă o îmbunătățire a vieții vrâncenilor. Președintele CJ a mai anunțat faptul că astăzi a avut loc recepția clădirii fostei Prefecturi Putna, care urmează să găzduiască filiale ale universităților din București și Iași.

Consiliul Județean Vrancea a fost deschis publicului în ultimele trei luni, dând dovadă de transparență și deschidere spre dialog, astfel încât peste 1.000 de vrânceni au trecut pragul biroului președintelui CJ, fiind primiți în audiențe.

Cătălin Toma a vorbit despre o serie de măsuri care au fost luate la nivelul instituției pentru diminuarea cheltuielilor de funcționare, printre care sistarea pazei sediului PSD Vrancea, din cauza neplății acestor servicii de către cabinetele parlamentare din acest imobil aflat în patrimoniul CJ, precum și scăderea consumului de combustibil la nivelul CJ și al instituțiilor subordonate, în special DGASPC Vrancea.

În ceea ce privește statul de funcții din cadrul CJ, numărul de posturi aprobate este 214, iar numărul de posturi ocupate 158, gradul de ocupare fiind de 74%. Cheltuielile cu plata personalului din cadrul CJ și a instituțiilor subordonate reprezintă 21,74% din totalul cheltuielilor. ”Consiliul Județean Vrancea își desfășoară activitatea în parametri normali, căutăm soluții pentru a avea randament, cu implicarea fiecărui angajat”, a precizat Cătălin Toma.

În cadrul întâlnirii cu mass-media, președintele CJ a prezentat și concluziile raportului Curții de Conturi pentru anul 2019, din care rezultă faptul că sunt anumite sume impuse instituției, sume care trebuie recuperate, pentru o parte dintre acestea fiind demarate acțiuni de contestare în instanță din partea CJ Vrancea.

Președintele CJ Vrancea a mai precizat că s-a făcut un audit la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, unde fostul director a fost destituit din cauza faptului că s-au depistat multe nereguli, printre care sume însușite nelegal de către o parte din personal, care urmează să fie recuperate.

Un proiect european la care se riscă pierderea finanțării este cel privind reabilitarea Casei Apostoleanu, din cauza unui litigiu de natură juridică.

De asemenea, Cătălin Toma a anunțat că a fost realizat un audit intern la CJ, în urma căruia s-au constatat mai multe nereguli, astfel încât a fost notificată Comisia de Disciplină cu privire la modul în care anumiți angajați din CJ au gestionat anumite proiecte. Este vorba și despre proiectul “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită județ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tâmboești – Bordești cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T”, unde a fost aplicată deja o corecție financiară, iar din cauza gestionării defectuoase există riscul pierderii finanțării.

Un alt drum județean cu probleme este DJ 205 E Vidra – Vizantea Livezi -Cîmpuri, pe care actuala conducere a CJ Vrancea dorește să îl refacă, după ce structura drumului a fost afectată de alunecări de teren. Trebuie spus că rețeaua de drumuri județene are o lungime de 730 km, din care drumuri județene modernizate 228 km, adică un procent de doar 31%.

Cătălin Toma a spus că s-au demarat procedurile pentru reabilitarea unor drumuri județene, respectiv: DJ 205N Jariștea – Scînteia, DJ 204G pe sectoarele Rădulești – Biliești și Suraia – Boțârlău și DJ 204D Vulturu – Hângulești – Maluri, care este scos la licitație.

În ceea ce privește transportul județean, președintele Toma a recunoscut că în prezent sunt anumite probleme, care vor fi rezolvate în mod legal la sfârșitul acestui an, când va avea loc o nouă licitație, pentru un transport modern și civilizat. ”Transportul de persoane județean nu funcționează în prezent așa cum ne-am dori. Am intervenit pentru remedierea situației apărută pe traseele din jurul Focșaniului, dar nu sunt aceleași condiții cu care erau obișnuiți oamenii înainte și este normal să existe nemulțumiri. Am demarat și un  studiu de trafic, iar la sfârșitul anului vom face o nouă licitație pentru atribuirea traseelor de transport județean”, a declarat președintele Cătălin Toma.

Șeful administrației județene a vorbit și despre noile proiecte pe care dorește să le pună în practică, respectiv un sistem de iluminat inteligent pe drumurile județene, cu energie verde, prin panouri fotovoltaice. Toma a vorbit și despre stadiul noului spital județean care urmează să fie construit la Focșani. ”Construcția noului spitalul își urmează cursul, urmează ca în iunie-iulie să aibă loc primele depuneri de proiecte pe Programul Național de Redresare și Reziliență, la nivelul Guvernului. La 1 februarie sperăm să fie gata și Studiul de Fezabilitate pentru noul spital. Este un proiect de anvergură, cu o valoare estimată la 400 milioane de euro, care va avea 4, respectiv 6 etaje și heliport”, a spus șeful administrației județene.

Președintele CJ Vrancea și-a propus ca în fiecare lună să facă publică o prezentare a evoluției proiectelor de dezvoltare implementate de CJ Vrancea, astfel încât publicul să afle detalii despre fiecare leu cheltuit din bugetul județului.

 Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

Consiliul Județean Vrancea se implică în creșterea calității aerului prin împăduriri și reabilitarea termică a clădirilor

Consiliul Județean Vrancea este preocupat în permanență de îmbunătățirea calității aerului și a mediului înconjurător. Comisia tehnică județeană pentru elaborarea planului de menținere a calității aerului în județul Vrancea pentru perioada 2019-2023 s-a întrunit săptămâna trecută într-o ședință, în sala mare a CJ Vrancea, pentru a întocmi și prezenta Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2020 cuprinse în planul de menținere a calității aerului în Județul Vrancea.

Planul cuprinde mai multe investiții menite să aducă o îmbunătățire a calității vieții vrâncenilor, prin ameliorarea condițiilor de mediu, prin extinderea spațiilor verzi, împăduriri, realizarea de piste pentru biciclete și reabilitarea termică a clădirilor, pentru un consum redus de energie.

CJ Vrancea s-a implicat prin derularea mai multor proiecte de extindere a suprafețelor de spații verzi și împăduriri, respectiv:

–         amenajarea Parcului Memoriei Naționale ”Stejarii Romîniei – în zona Mărășești, pe o suprafață de 81 ha s-au plantat arbori din speciile stejar brumăriu, tei argintiu, jugastru și ulm;

–         lucrări de instalare a vegetației forestiere pe o suprafață de 27,6 ha și de întreținere a acestuia până la realizarea stării de masiv în zona Mărășești, în vecinătatea Parcului Memoriei Naționale;

De asemenea, în vederea reducerii consumului de combustibil și implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră, administrația publică județeană implementează mai multe proiecte pentru reabilitarea termică a mai multor clădiri, cu finanțare din fonduri europene, respectiv:

–         ”Modernizare și dotare secție Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” din municipiul Focșani”

–         ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la secția de Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani”

–         ”Reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani – Secția Psihiatrie și Boli Infecțioase, Secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie”

–         ”Reabilitarea și modernizarea Palatului Administrativ din municipiul Focșani” (Prefectura Putna)”

–         ”Reabilitarea și modernizarea Galeriilor de Artă din municipiul Focșani” valoarea investiției a fost la sfârșitul anului 2019

–         ”Reabilitare și modernizare Complex Căprioara din municipiul Focșani” valoarea investiției a fost la sfârșitul anului 2019

–         ”Reabilitarea și modernizarea corpurilor C5, C6, C7, str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani”.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

CJ Vrancea va rezolva criza transportului între Focșani și localitățile limitrofe

Consiliul Județean Vrancea face astăzi, în regim de urgență, demersuri pentru a rezolva problema transportului de persoane pe traseele dintre Focșani și localitățile limitrofe (Răstoaca, Gologanu, Milcovul, Golești, Câmpineanca, Vânători).

Prezenta situație a apărut după ce mai multe firme private de transport persoane au dat în judecată Asociația ”Metropolitan Trans” (alcătuită din Municipiul Focșani și comunele Răstoaca, Gologanu, Câmpineanca, Vânători, Biliești), asociație care asigura serviciile de transport prin intermediul SC Transport Public SA Focșani. Ieri, Tribunalul Brăila a dat câștig de cauză firmelor private, acestea obținând în instanță suspendarea curselor de călători efectuate de Transport Public SA Focșani.

Cetățenii nu trebuie să fie victime ale disputei juridice dintre firmele private și Asociația ”Metropolitan Trans”, de aceea Consiliul Județean Vrancea caută soluții în regim de urgență pentru a asigura continuitatea serviciilor județene de transport.

Ca efect al hotărârii judecătorești, transportul pe rutele menționate la finele comunicatului va fi asigurat, până la soluționarea definitivă a cauzei pe fond, de către operatorii de transport județeni care au asigurat serviciul de transport anterior delegării serviciului public local către SC Transport Public SA Focșani.

În altă ordine de idei, Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Consiliului Județean Vrancea va monitoriza și controla permanent modul în care operatorii de transport își vor respecta obligațiile față de călători pe traseele respective.

Categorii
Administrație Cultură

Președintele Cătălin Toma a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul ”Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”

În perioada imediat următoare vor demara lucrările pentru reabilitarea energetică a Galeriilor de Artă, din Bdul. Unirii nr. 57A, după ce președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Dumitru Toma, a semnat astăzi ordinul de începere a lucrărilor.

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Vrancea și este finanțat din fonduri europene în cadrul POR 2014 – 2020.  Valoarea totală a proiectului este de 1.350.391 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirea publică Galeriile de Artă, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare şi distribuire a agentului termic şi a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum şi alte lucrări conexe.

Categorii
Administrație Eveniment

Gazul românesc – cât mai aproape de gospodăriile vrâncenilor

Astăzi, 6 ianuarie 2021, președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma, a semnat certificatul de urbanism necesar aducerii gazului românesc în localitățile din Vrancea. Urmare a cererii adresate Consiliului Județean Vrancea, de către Transgaz SA, a fost rezolvată, în regim de urgență, procedura de emitere a certificatului în cauză. Este vorba despre conducta de transport gaze naturale Ghergheasa – Focșani, proiect ce prevede inclusiv montarea sistemului cu fibră optică și alimentare cu energie electrică a stațiilor de protecție catodică. Tronsonul pe care va trece conducta de gaze cuprinde terenuri care sunt situate în intravilanul și extravilanul municipiului Focșani, orașului Odobești, respectiv comunelor Sihlea, Obrejița, Tâmboești, Dumbrăveni, Gugești, Slobozia Ciorăști și Milcovul. „Mă bucur că un proiect de mare importanță, precum racordarea la gaze naturale a localităților din Vrancea, cu zeci de mii de vrânceni beneficiari, inițiat și susținut de mine și de către domnul deputat Ion Ștefan, este pus în practică. Am promis și ne ținem de cuvânt. Proiectul privind construcția magistralei de gaz din județul Buzău către județul Vrancea a fost declarat proiect de importanță națională de către Guvernul Ludovic Orban în vara anului trecut”, a declarat șeful administrației județene, Cătălin Toma.

Categorii
Eveniment

Ionuț Lățcan a trecut la cele veșnice

 • Pe 7 ianuarie, chiar de ziua numelui, ar fi împlinit 42 de ani

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea transmite un mesaj de susținere și sincere condoleanțe familiei Lățcan, în aceste clipe dureroase pricinuite de trecerea la cele veșnice a celui care a fost Ionuț Lățcan.

Om deosebit, familist convins, profesionist desăvârșit, Ionuț Lățcan a fost un coleg liberal integru și devotat, un om de nădejde pentru toți cei care au interacționat cu el.

Mâine, 7 ianuarie, Ionuț Lățcan ar fi împlinit 42 de ani. O vârstă la care mai avea multe de spus atât pe plan profesional, cât și personal. Rămân în urma sa o soție deosebită și doi copii minunați.

Îi vom păstra o vie amintire!

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Să-i fie țărâna ușoară!

Departament Comunicare PNL Vrancea, 6 ianuarie 2021

Categorii
Eveniment Fără categorie

Gimnastele de aur Ana Maria Bărbosu și Iulia Trestianu, premiate de președintele Cătălin Toma

Cele două gimnaste junioare din județul Vrancea care au cucerit toate medaliile de aur la Campionatul European de Gimnastică de la Mersin (Turcia) au fost astăzi invitatele de onoare ale președintelui Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Dumitru Toma.

Ana Maria Bărbosu și Iulia Trestianu, împreună cu părinții lor și alături de antrenorii Daniela Trandafir și Cezar Stoica, au fost primiți cu drag în biroul președintelui CJ Vrancea. Cele două gimnaste au fost felicitate și răsplătite financiar de conducerea administrației județene, în semn de prețuire și respect pentru performanțele excepționale de care au dat dovadă. De asemenea, atât antrenorilor, cât și părinților le-au fost oferite câte un pachet de cărți și albume.

”Vă felicit din suflet! Sunteți mici, dar atât de importante, exact ca o comoară. Cam așa sunteți pentru noi, pentru Vrancea. Rugămintea mea este să aveți grijă și de copilăria voastră, să aveți grijă și de viitorul pe care vi-l puteți face. Sunt convins că deja știți ce veți face în viață, aveți totul planificat, dar nu uitați sa mai fiți și copii. Județul Vrancea are nu numai tezaur cultural prin biserici, mausolee, ci și tezaur uman. Voi faceți parte din acest tezaur. Voi reprezentați numele Vrancei. Încă o dată felicitări și să avem sărbători fericite cu toții! Faceți-ne mândri în continuare și noi vom găsi resurse să vă răsplătim. Părinților și antrenorilor, toată stima noastră, din partea Consiliului Județean Vrancea aveți tot sprijinul. Mult succes vă dorim!”, a spus președintele Cătălin Toma.

Ana Maria Bărbosu a câştigat toate medaliile de aur posibile (6 medalii de aur) de la Campionatul European de gimnastică pentru junioare din Turcia, iar Iulia Trestianu a câştigat aurul cu echipa României.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

Rectificare bugetară in ultima ședință a Consiliului Județean Vrancea din acest an

Consiliul Județean Vrancea s-a întrunit astăzi, 23 decembrie, în ședință extraordinară, în sistem online, pentru a dezbate cele cinci proiecte de hotărâri incluse pe ordinea de zi.

”Având în vedere că prin Hotărârea de Guvern nr. 1100/18.12.2020 s-au alocat bani pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2020, precum și pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului pentru luna noiembrie 2020, suma care trebuie să fie inclusă în bugetul județului repartizată și cheltuită până la încheierea anului bugetar, prin care mai sunt 5 zile lucrătoare constituie așadar o situație de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor județului, motiv pentru care am convocat de îndată Consiliul Județean Vrancea în ședință extraordinară”, a precizat președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma.

Toate proiectele au fost adoptate cu unanimitate de voturi de către cei 30 de consilieri județeni prezenți la ședință, și anume:

– ”Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2020”

– ”Actualizarea indicatorilor tehnico – economici, după elaborarea documentației tehnico -economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”

– „Aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea și a cheltuielilor legate de proiect”

– „Aprobarea redevenței anuale in cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret și a Stațiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”

– „Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

La sfârșitul ședinței, președintele Cătălin Toma le-a urat atât consilierilor județeni, cât și tuturor vrâncenilor să aibă parte de sărbători fericite, cu multă sănătate!

Ședința CJ Vrancea de astăzi poate fi urmărită în integralitate pe pagina de Facebook a instituției, unde a fost transmisă în direct.

   Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație

Modernizarea infrastructurii de sănătate, printre prioritățile MLPDA

Reprezentanți ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) au participat, alături de cei ai Universității Tehnice de Construcții București, ai Ordinului Arhitecților din România și ai Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, la o primă întâlnire cu reprezentații Asociației Dăruiește Viață.

 

S-au discutat și analizat problemele legislației specifice în construcții cu care Asociația Dăruiește Viață s-a confruntat în edificarea primului spital național de copii pentru cancer, boli grave și traumă, finanțat exclusiv de mediul privat prin donații și sponsorizări.

 

Întrucât modernizarea infrastructurii medicale constituie o preocupare constantă a  Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, MLPDA a decis formarea unui grup de lucru pentru actualizarea prescripțiilor privind proiectarea unităților spitalicești din România, discuțiile urmând să continue din ianuarie 2021.

 

De asemenea, la nivelul MLPDA există o preocupare constantă în ceea ce privește îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul construcțiilor și urbanismului și, în prezent, se află în plin proces de elaborare Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor pentru asigurarea unui cadrului legislativ sistematizat și optimizat, prin comasarea mai multor reglementări existente, urmărind atât simplificarea, cât și eliminarea neconcordanțelor legislative existente.

Categorii
Eveniment

Consiliul Județean Vrancea și primarii de pe Valea Râmnicului i-au comemorat pe eroii din Bătălia Crăciunului (22 – 27 decembrie 1916), din Primul Război Mondial

Consiliul Județean Vrancea a adus sâmbătă un omagiu eroilor căzuți în Bătălia de la Râmnicu Sărat din Primul Război Mondial (numită și „Bătălia Crăciunului”). Reprezentanții instituției publice județene și primarii de pe Valea Râmnicului, de la Vintileasca (Tudorel Vâlcociu), Jitia (Ion Păun), Chiojdeni (Constantin Grigore), Dumitrești (Adrian Banaurs) și Bordești (Adrian Gavrilă), alături de mai mulți consilieri locali, au depus coroane de flori în memoria eroilor care și-au jertfit viața pentru patrie.

Coroanele au fost depuse la monumentele ridicate în localitățile de pe Valea Râmnicului, astfel: la Monumentul Eroilor de la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Vintileasca, la Monumentul Eroilor (1916-1918) de la Școala Gimnazială Jitia, pe Aleea Crucilor de la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Chiojdeni, la Troița Eroilor (1916-1919) din satul Poienița, comuna Dumitrești și în Cimitirul Ostașilor Români și Germani (1916-1919) din Bordești.

În acest mod, autoritățile județene și cele locale și-au exprimat recunoștința și i-au comemorat pe eroii care în urmă cu 104 ani au luptat  în cea mai importantă bătălie din timpul retragerii Armatei Române, la sfârșitul anului 1916, în sudul Moldovei. „Bătălia de Crăciun” a fost una dintre luptele importante duse pe meleagurile Vrancei, lupte care au contribuit la baza constituirii României mari, la 1 Decembrie 1918.

*

Scurt istoric: După zile de lupte aprige în trecătorile Carpaților, într-o ultimă încercare de a apăra Capitala, Armata Română a primit ordinul de retragere și stabilizarea frontului în sudul Moldovei. Pentru ca această operațiune să se încheie cu succes, comandamentul român a pus la cale o strategie prin care să întârzie înaintarea inamicului, prin acțiuni ofensive. Cea mai importantă dintre aceste acțiuni a fost „Bătălia de la Râmnicu Sărat”, pe care germanii au numit-o Weihnachtsschlacht („Bătălia de Crăciun”), pentru că luptele hotărâtoare s-au dat în zilele Crăciunului catolic.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație Eveniment

Universitatea București și Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași vor aduce la Focșani noi specializări

Recent, la Consiliul Județean Vrancea, a avut loc o întâlnire între președintele instituției, Cătălin Toma, rectorul Universității București, prof. univ. dr. Marian Preda (prin sistem online) și rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, prof. univ. dr. Tudorel Toader, pe marginea specializărilor pe care cele două prestigioase instituții de învățământ superior vor să le deschidă la Focșani. Universitatea București are în curs de acreditare specializările ”Managementul afacerilor” și ”Geografia turismului”, în contextul în care are deja înscriși 250 de studenți la ”Științele educației” și la programul de Master, ambele derulate de mai mulți ani în orașul nostru. Universitatea din Iași urmează să aducă la Focșani specializarea ”Management și expertiză vitivinicolă”, cu specialiști din Iași și cu experți din Franța (Bordeaux), acolo unde tot ceea ce ține de cultura viței de vie este recunoscut la nivel mondial. Rectorul universității ieșene are în vedere și alte specializări care vor fi stabilite ulterior, iar documentația pentru autorizare provizorie va fi depusă la ARACIS. ”Vrem ca tinerii să rămână să studieze la Focșani. Salutăm intenția celor două universități de a deschide noi specializări în orașul nostru. Le vom oferi tot sprijinul, prin punerea la dispoziție a fostului sediu al Prefecturii Putna, pentru derularea cursurilor în minunatul edificiu aflat în patrimoniul CJ Vrancea. Totodată, apreciem că aducerea de noi specializări la Focșani reprezintă și o oportunitate pentru profesorii din Vrancea calificați să predea la cel mai înalt nivel”, a precizat la finele întâlnirii președintele Consiliului Județean, Cătălin Toma. Urmează ca în prima parte a anului viitor să se stabilească detaliile concrete ale parteneriatului dintre administrația județeană și cele două universități.

Categorii
Politic

Ministrul Ion Ștefan, susținut în unanimitate pentru rămânerea în Guvernul României

Astăzi a avut loc şedinţa Colegiului Director Judeţean al Partidului Naţional Liberal Filiala Vrancea, în sistem online, la întrunire participând aproape 100 de membri PNL.

Pe ordinea de zi s-a aflat şi propunerea de susţinere a deputatului PNL Ion Ştefan pentru rămânerea în funcţia de ministru al lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în cadrul viitorului cabinet pe care România îl va avea.

Realizările ministrului Ion Ştefan, în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020, reprezintă cel mai bun argument în favoarea păstrării acestuia în Guvernul României.

În condiţiile unui an extrem de dificil pentru România, Ion Ştefan a reuşit să păstreze toate şantierele deschise, lucrările la marile investiţii din România făcându-se în ritm alert. Zeci de proiecte întârziate ani la rând au fost urgentate de ministrul Ştefan, în tot acest timp administraţiile locale din ţară fiind susţinute, fără discriminare, de către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării şi Administraţiei. Un minister care a cunoscut un alt ritm de lucru, noi circuite ale dosarelor, noi reguli prin care comunităţile locale au fost ajutate în sensul debirocratizării.

Înainte să devină ministru, Ion Ştefan a avut şi o prolifică activitate de deputat, punându-şi amprenta pe două proiecte de lege care au devenit realitate: legea privind acordarea de prime de comercializare de 200 de euro per tona de produs, pentru producătorii agricoli, şi aducerea gazului românesc în casele românilor.

Disponibilitatea de a munci zi de zi în cel mai alert ritm, profesionalismul de care a dat dovadă şi integritatea cu care s-a prezentat în fruntea ministerului sunt argumente suplimentare pentru care cei aproape 100 de colegi liberali prezenţi la şedinţa de astăzi au anunţat susţinerea necondiţionată a ministrului Ion Ştefan.

PNL Vrancea speră ca toate aceste aspecte care ţin de valori menite a fi puse în slujba cetăţii să conteze în ecuaţia desemnării viitorilor miniştri, iar numele lui Ion Ştefan să se regăsească în viitorul Guvern al României.
Departament Comunicare PNL Vrancea, 10 dec. 2020

Categorii
Administrație

Președintele CJ Vrancea, Cătălin Toma, a inspectat stadiul lucrărilor de asfaltare pe DJ 205B, la Gugești

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a inspectat miercuri, 2 decembrie, la Gugești, lucrările de asfaltare care se derulează în prezent pe DJ 205B, în cadrul proiectului „Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Budeşti, Coteşti, Blidari, Bonţeşti, Dălhăuţi, Faraoanele, Râmniceanca, Beciu, Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T – E85”.

”Ne dorim să asigurăm locuitorilor județului Vrancea o infrastructură de calitate într-un timp cât mai scurt și avem speranțe că lucrările vor fi finalizate înainte de data oficială a terminării proiectului. Dezvoltăm Vrancea și ne ocupăm zi de zi de problemele vrâncenilor”, a precizat președintele Cătălin Toma.

Aproximativ 38.000 locuitori sunt beneficiarii direcţi ai investiției, respectiv populaţia localităţilor cu acces la acest drum județean (oraşul Odobeşti și comunele Dumbrăveni, Gugeşti, Popeşti, Urecheşti, Coteşti, Cîrligele, Vîrteşcoiu), dar și populaţia localităţilor adiacente care se intersectează cu DJ 205B.

Prin realizarea proiectului vor fi modernizați 30 km de drum, vor fi reabilitate şapte poduri, vor fi amenajate 60 de staţii care vor deservi transportul public de călători, vor fi realizate trotuare, treceri de pietoni și va creşte gradul de siguranţă rutieră, prin lucrări de refacere a marcajelor, a indicatoarelor rutiere și prin amplasarea de parapete metalice de protecţie.

DJ 205B este reabilitat din fonduri europene, în cadrul POR 2014-2020 și are o valoare totală de 108 milioane de lei, din care 85% reprezintă finanțarea europeană nerambursabilă, 13% finanțarea din bugetul naţional şi 2% este cofinanţarea CJ Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

Categorii
Administrație Eveniment

Două secții de la Spitalul Județean Focșani au căldură după intervenția președintelui CJ Vrancea, Cătălin Toma

Bolnavii din secțiile de Psihiatrie și Pneumoftiziologie au fost nevoiți să se încălzească în saloane cu calorifere electrice, unele aduse chiar de acasă, sau prin intermediul aparate de aer condiționat. Motivul a fost acela că secțiile în cauză erau racordate la rețeaua ENET, iar reparațiile întârziau să fie finalizate.
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a aflat despre situația de la spital și a reușit să rezolve problema celor două secții, după discuții cu cei responsabili, demersurile sale fiind finalizate în timp record. Astfel, începând de ieri după-amiază, bolnavii din cele două secții se pot bucura de căldură la calorifere, în saloane. Acum, temperatura este optimă, iar instalația electrică a spitalului nu mai este suprasolicitată. Secţia de Pneumoftiziologie are suprafaţa utilă de 1371,33 mp şi o capacitate de 90 de paturi. În ultimii doi ani, în această secţie au fost trataţi peste 1.600 de pacienţi anual, iar aici îşi desfăşoară activitatea peste 100 medici, asistente şi infirmieri. În prezent, gradul de ocupare al Psihiatriei spitalului judeţean este de 100%, secţia având o capacitate de 50 de paturi. (S. S.)

Categorii
Administrație

Primarul Dragoș Ciobotaru face un apel către vizănteni: ”E timpul să fim responsabili!”

În contextul pandemic actual, primarul Dragoș Ciobotaru transmite un apel către locuitorii comunei Vizantea Livezi, în vederea limitării răspândirii virusului SARS Cov2, punând accent pe mesajul „E timpul să fim responsabili!”. Totodată, a anunțat că echipe ale primăriei vor distribui fiecărei gospodării măști de protecție gratuit.

Situația devine critică din cauza creșterii alarmante a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2!!

Zilele acestea, echipe ale Primăriei Vizantea-Livezi vor distribui fiecărei gospodării măști de protecție gratuit!! Purtarea acestor măști devine obligatorie începând de luni, 09.11.2020, măsură luată de Guvernul României în această luptă cu noul coronavirus!!

Vă invit și vă rog insistent să respectați aceste noi măsuri, rolul lor fiind strict pentru sănătatea noastră, a tuturor. Spitalele sunt pline, secțiile de terapie intensivă sunt pline!! Nu mai este loc nici de văicăreli, nici de teorii ale conspirației, nici de păreri politicianiste, este timpul pentru responsabilitate din partea tuturor! Numai prin limitarea contactului direct între noi putem opri această pandemie!!

Măsuri care intră în vigoare de luni, 09.11.2020:

– masca devine obligatorie peste tot!!

– toate școlile intră în regim online, grădinițele se închid!!

– magazinele se închid cel târziu la ora 21:00!!

– petrecerile de orice fel sunt interzise!!

– târgurile și piețele vor fi închise!!

– toate activitățile, atât publice cât și private, vor intra în regim de telemuncă, acolo unde este posibil!!

Începând de luni, activitatea Primăriei Vizantea-Livezi va fi redusă. Nu vom închide, vom asigura toate urgențele, vom fi la serviciu prin rotație, dar vă rugăm să evitați orice deplasare care poate fi amânată!! Ne puteți contacta pentru orice problema atât telefonic cât și pe e-mail, facebook sau site.

PS: Deocamdată, la noi nu e cazul, dar e bine să știți că circulația pe timp de noapte, între orele 22:00 – 06:00, este restricționată în toate localitățile unde rata de infectare depășește 3/1000 de locuitori, în Vizantea-Livezi rata de infectare fiind, în acest moment, 0,72/1000 locuitori! Vă dorim multă sănătate!!”

Dragoș Ciobotaru, primarul comunei Vizantea-Livezi

Categorii
Administrație

Nepăsare sau neglijență administrativă pe o stradă din municipiul Focșani

În ultima perioadă ne-am tot obișnuit ca unele lucruri care țin de administrarea municipiului Focșani să ia o turnură, dacă nu nefavorabilă, în orice caz menită mai mult să îi pună în dificultate pe cetățeni, nicidecum să îi ajute. Cazul de față pare să se încadreze la capitolul „am niște vopsea, ce să fac cu ea”, rămasă probabil prin ungherele celor care zic că administrează în beneficiul focșănenilor. Zebra din imagine nu asigură traversarea vreunei noi artere din Focșani sau a uneia dens circulate ci pare să delimiteze că „pe aici nu se trece”. Da, ați citit bine pentru că ineditul marcaj trece exact prin fața unei spălătorii auto, cu nume parcă predestinat noii situații: Oituz. Marcajul leagă practic două segmente de trotuar, situate pe aceeași parte laterală a străzii Scarlat Târnăvitu nr 6A. Acest marcaj, realizat fără nicio avertizare prealabilă și suspect de repede, îi paralizează acum, din punct de vedere al reglementărilor codului rutier în vigoare, activitatea agentului economic în cauză, a cărui activitate a început încă din 2008. Semafor îi mai trebuia și avea tot tacâmul. Cu noua situație apărută, fie ne vom aștepta ca în zilele aglomerate un agent de circulație să fluidizeze traficul  pietonal, fie pe cel auto pentru a se evita crearea de ambuteiaje la intrarea în spălătorie, pentru că, nu-i așa, ce-i prea mult strică. Cu Codul Rutier în față încercăm să ne dumirim, așa cum probabil o face și administratorul spălătoriei „Oituz”, dacă mai sunt permise manevrele de oprire, staționare, întoarcere și mers înapoi, interzise, conform legii, la mai puțin de 25 de metri înainte și după trecerile pentru pietoni. Gluma-i glumă, dar situația prezentă pune în pericol și practic paralizează aproape-n totalitate activitatea agentului economic.

Cine trebuie să justifice acum trasarea ciudatului marcaj sigur „s-a spălat pe mâini” de isprava făcută, că de spălat mașina s-a lecuit.

Categorii
Administrație

Consilierii PNL, USR și PLUS au dat dovadă de unitate și încredere reciprocă, votând împotriva baronului Oprișan

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea, prin vocea președintelui Cătălin Toma, mulțumește consilierilor județeni PNL, USR și PLUS pentru voturile date astăzi privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea. „Vă pot spune că garantez pentru toți consilierii din alianță în ceea ce privește votul dat astăzi. Niciun consilier județean PNL, USR sau PLUS nu a votat astăzi pentru Marian Oprișan. Le mulțumesc pentru încredere și pentru că au dat dovadă că fac parte dintr-o echipă unită, principială și care își dorește dezvoltarea Vrancei. Pe de altă parte, regret și condamn votul dat de consilierii ALDE în favoarea baronului Oprișan, asta demonstrând că unii nu reușesc să se separe de trecut și să pună umărul la renașterea Vrancei”, a precizat președintele PNL Vrancea, Cătălin Toma.

În ceea ce privește atacurile nefondate ale unor membri USR la adresa consilierilor județeni PNL, acestea nu fac cinste celor care susțin că vor o schimbare în bine a Vrancei. E nevoie de unitate și încredere, nu de atacuri nefondate, bazate pe speculații. Respingem orice încercare de manipulare a unor persoane care nu știu cum au stat lucrurile la ședința ordinară de astăzi, o ședință în care consilierii PNL, USR și PLUS au dat dovadă de unitate și încredere reciprocă.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 29 octombrie 2020

Categorii
Administrație

Prima ședință a Consiliului Județean Vrancea: s-au desemnat comisiile de specialitate

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a condus astăzi, 23 octombrie 2020, prima ședință din mandatul 2020-2024 al noului legislativ județean.

La începutul ședinței, cei 4 consilieri județeni supleanți validați de instanță au depus jurământul și au completat componența CJ: Cristian Dănuț, Doru Geany Bălan, Cătălin Ghețu și Adelina Tărlungeanu.

În cadrul ședinței s-au constituit grupurile politice de consilieri: PSD – lider Marian Oprișan, PNL-USR: lider Liviu Bostan, ALDE-PLUS: lider Ionel Cel-Mare.

De asemenea, au fost alcătuite comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024, cu următoarea componență:

Comisia 1 Prognoze, Programe Buget Finanțe și Patrimoniu

Oprișan Marian

Melinte Vasile

Cristian Dănuț

Blîndu Nicușor

Marin Laurențiu

Zamfirescu Valerică

Bostan Liviu

Epure Ciprian

Lepădatu Mihăiță

Comisia 2 Urbanism, investiții, lucrări publice și servicii publice

Stoica Elena

Răducanu Cătălin

Munteanu Ludmila

Onia Cristian

Nedelcu Florin

Bălosu Cristian

Carabă Ionel

Matei Claudiu

Ionel Cel-Mare

Comisia 3 Juridică și administrație publică

Guguianu Constantin

Marin Vasile

Bălan Geany-Doru

Tărlungeanu Adelina

Marchitan Gabriela

Epure Ion

Crețu Adrian

Alexe Vasile

Apostol Adrian

Comisia 4 Asistență socială, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Ghețu Cătălin

Necula Ionel

Toader Constantin

Lazăr Dorel

Săpunaru Dorina

Înregistrarea video a ședinței: https://fb.watch/1ip933TxI1/

Categorii
Politic

PNL Vrancea a depus listele candidaților la alegerile parlamentare

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea a depus astăzi la Biroul Electoral Județean listele de candidați pentru alegerile europarlamentare din 6 decembrie. În prezența președintelui PNL Vrancea, Cătălin Dumitru Toma, au fost prezenți la eveniment ministrul Ion Ștefan, numărul 1 pe lista pentru Camera deputaților, Ionel Dancă, șeful Cancelariei primului ministru, numărul 2 pe aceeași listă, precum și medicul Raluca Gabriela Ioan, locul 1 pe lista pentru Senatul României. Totodată, au mai fost prezenți la depunerea dosarelor Neculai Tănase și Eduard Lambrino.

Listele complete ale PNL Vrancea pentru alegerile parlamentare sunt următoarele: Ion Ștefan (inginer, ministrul Lucrărilor Publice), Ionel Dancă (analist economic/expert in comunicare, șeful Cancelariei primului ministru), Neculai Tănase (inginer, președinte PNL Focșani), Liviu Bostan (profesor, consilier județean), Gabriela Marchitan (profesor, inspector general IȘJ Vrancea), George Colev (antreprenor) și Andy Florin Tufaru (profesor, președinte TNL Focșani) – la Camera deputaților, respectiv Raluca Gabriela Ioan (medic), Eduard Lambrino (inginer), Florin Nedelcu (inginer, consilier județean) și Eugenia Drăgușanu (economist, expert în proiecte europene) – la Senat.

La finalul depunerii listelor reprezentanții PNL Vrancea au făcut declarații de presă care pot fi vizionate aici:

https://www.facebook.com/watch/?v=1277244849313766

Departament Comunicare PNL Vrancea, 21 octombrie 2020

Categorii
Politic

PNL Vrancea a strâns 35145 de semnături de susținere pentru candidații la alegerile parlamentare

Miercuri, 21 octombrie 2020,  PNL Vrancea va depune la Biroul Electoral Județean listele cu semnăturile pentru susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie. PNL Vrancea a strâns până la această dată nu mai puțin de 35145 de semnături din partea celor care vor să aibă în Parlamentul României nume ca Ion Ștefan, Ionel Dancă, Neculai Tănase, Liviu Bostan, Gabriela Marchitan, George Colev, Andy Florin Tufaru – la Camera Deputaților, respectiv Raluca Gabriela Ioan, Eduard Lambrino, Florin Nedelcu, Eugenia Drăgușanu – la Senat.
Vrâncenii au dat semnalul, încă din timpul alegerilor europarlamentare, că vor să fie reprezentați de oameni capabili, profesioniști, dând o șansă candidaților liberali să se afirme pentru a aduce o schimbare în politică, printr-o abordare modernă, capabilă de a aduce plus valoare.
Departament Comunicare PNL VRANCEA 20 octombrie 2020
Categorii
Fără categorie

Ministrul Ion Ștefan vine cu precizări referitoare la plățile pe care MLPDA le-a făcut către firma la care este asociat

„Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, referitoare la plăți pe care MLPDA le-a făcut către firma la care sunt asociat, fac următoarele

PRECIZĂRI:

Firma Balcanic Prod SRL derulează proiecte pe fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, dinainte să ocup funcția de demnitate publică, noiembrie 2019, și dinainte să fi fost ales în Parlamentul României, în noiembrie 2016.

Modalitatea de a face plățile prin Programul Operațional Regional respectă reglementările naționale și pe cele comunitare cu privire la conflictul de interese și prevăzute de finanțatorul european în contractul de finanțare, eu nefiind inclus/implicat în vreun fel, direct sau indirect, pe circuitul de verificare/avizare/aprobare a cheltuielilor solicitate la rambursare, aceste procese fiind unele care se derulează exclusiv la nivelul aparatului tehnic al ministerului, în acord cu cerințele și exigențele Comisiei Europene.

Conform legii, din momentul în care am fost ales deputat în Parlamentul României, dețin calitatea de asociat în firmele familiei mele, calitatea de administrator al firmei aparținând fratelui meu, așa cum apare, și în mod public, pe documentele pe care, conform contractului, firma se angajează să le publice și care au apărut în mass-media locale.

Proiectul la care se face referire în presă este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2: „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar, în 2018, dinainte de a ocupa eu funcția ministerială.

Resping cu fermitate orice insinuare cum că aș fi acordat finanțare în mod preferențial, în calitate de ministru al lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, către orice beneficiar, fie el UAT, instituție publică sau beneficiar privat”.

 

ION ȘTEFAN

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației

Categorii
Politic

PNL Vrancea a stabilit lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie: ministrul Ion Ștefan și medicul Raluca Ioan deschid listele la Camera deputaților, respectiv Senat

Biroul Politic Județean al Partidului Național Liberal Filiala Vrancea a decis astăzi lista candidaților la alegerile parlamentare din acest an. În urma votului acordat în cadrul BPJ, s-au decis următoarele liste: Ion Ștefan (inginer, ministrul Lucrărilor Publice), Ionel Dancă (șeful Cancelariei primului ministru), Neculai Tănase (inginer, președinte PNL Focșani), Liviu Bostan (profesor, consilier județean), Gabriela Marchitan (profesor, inspector general IȘJ Vrancea), George Colev (antreprenor) și Andy Florin Tufaru (profesor, președinte TNL Focșani) – la Camera deputaților, respectiv Raluca Gabriela Ioan (medic), Eduard Lambrino (inginer), Florin Nedelcu (inginer, consilier județean) și Eugenia Drăgușanu (economist, expert în proiecte europene) – la Senat.

Președintele Partidului Național Liberal Filiala Vrancea, Cătălin Dumitru Toma, cel care a propus Biroului Politic Județean listele pentru aprobare și-a manifestat încrederea în capacitatea acestora de a aduce plus-valoare Vrancei, prin activitatea parlamentară pe care o vor derula cei aleși prin votul vrâncenilor în data de 6 decembrie.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 9 octombrie 2020

Categorii
Politic

PNL Vrancea a obținut rezultate spectaculoase la alegerile locale din 27 septembrie

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea a reușit, cu sprijinul alegătorilor, să producă un adevărat cutremur pe scena politică a județului, câștigând funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, prin senatorul Cătălin Dumitru Toma. În plus, PNL Vrancea a reușit să aibă primari în Adjud și Panciu, precum și în alte 26 de localități, în urma alegerilor locale din 27 septembrie, cu 8 mai mulți decât la alegerile locale din anul 2016. Totodată, PNL Vrancea va avea în perioada 2020 – 2024 un număr de 389 de consilieri locali, față de 314 consilieri în perioada 2016 – 2020, așadar cu 75 mai mulți.

PNL Vrancea are cei mai mulți consilieri locali dintre toate partidele în următoarele localități: Focșani, Adjud, Panciu, Bolotești, Broșteni, Chiojdeni, Ciorăști, Dumitrești, Garoafa, Gura Caliței, Homocea, Jariștea, Măicănești, Movilița, Nereju, Păunești, Răstoaca, Slobozia Bradului, Soveja, Suraia, Tâmboești, Tulnici, Țifești, Urechești și Vizantea-Livezi. În alte localități, Partidul Național Liberal Filiala Vrancea a obținut cele mai multe mandate de consilieri locali, la egalitate cu alte formațiuni politice, în localitățile: Bălești, Bîrsești, Bordești, Obrejița, Spulber și Valea Sării.

Localitățile în care PNL Vrancea are primari sunt următoarele: Vizantea-Livezi (Dragoș Ciobotaru – 92,36%), Jariștea (Marius Ciprian Grama – 88,48%), Homocea (Vasile Petrea – 82,81%), Țifești (Gabriel Postolache – 80,02%), Ciorăști (Nicolae Braicău – 79,74%), Păunești (Gheorghe Popa – 77,64%), Măicănești (Răzvan Pascu – 77,26%), Tulnici (Aurel Boțu – 76,58%), Tâmboești (Mariean Pleșea – 75%), Urechești (Nistor Bratosin – 74,46%), Răstoaca (David Chiriță – 70,69%), Biliești (Vasile Chirilă – 67,08%), Gura Caliței (Gelu Grosu – 65,71%), Nereju (Toader Gemănaș – 65,24%), Bolotești (Fănică Popa – 64,06%), Broșteni (Emilian Dumitriu – 62,64%), Suraia (Maria Stroe – 58,41%), Slobozia Bradului (Merlin Ivancea – 55,65%), Dumitrești (Adrian Banaurs – 54,92%), Adjud (Florin Nechifor – 53,98%), Panciu (Nicolae Mărăscu – 50,23%), Spulber (Sorinel Vulcan – 50,22%), Soveja (Ionuț Filimon – 47,82%), Chiojdeni (Grigore Constantin – 46,93%), Bârsești (Ștefan Caba – 44,54%), Bordești (Adrian Gavrilă – 42,69%), Garoafa (Laurențiu Diaconu – 40,46%), Movilița (Corneliu Cristian – 35,66%).

PNL Vrancea mulțumește tuturor vrâncenilor care au dat credit candidaților liberali pentru obținerea acestor rezultate istorice, precum și membrilor PNL implicați în campania electorală. După constituirea consiliilor locale, a noului Consiliu Județean și după învestirea în funcție a primarilor PNL și a președintelui CJ Vrancea, Cătălin Dumitru Toma, vom trece la treabă pentru punerea în aplicare a ideilor și proiectelor menite să dezvolte Vrancea.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 2 octombrie 2020

Categorii
Administrație

Cătălin Dumitru Toma este noul președinte al CJ Vrancea

Situația voturilor pentru Consiliul Județean Vrancea, după numărarea voturilor din 356 de secții (din 359 per total județ), reprezentând 99,16 % din secții, este următoarea:

Cătălin Dumitru Toma (PNL-USR-PLUS) – 64.253 voturi (44,4 %)

Marian Oprișan (PSD) – 58.566 voturi ( 40,5 %)

Restul candidaților – 21.800 voturi (15,1 %)

311.406 alegători au fost pe lista permanentă în Vrancea, 156.117 de alegători prezentându-se la vot (50,13%).

Lipsesc doar rezultatele din secțiile 13, 52 și 53 din Focșani, secții care nu pot influența câștigătorul competiției pentru președinția CJ Vrancea.

Președintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Dumitru Toma, mulțumește tuturor alegătorilor care s-au prezentat la urne și care i-au acordat încrederea pentru mandatul de președinte al CJ.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 28 septembrie 2020

Categorii
Administrație

Ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, a făcut în 10 luni ce n-a făcut Oprișan în 28 de ani! Ștefan a urgentat toate etapele premergătoare construcției Autostrăzii Moldova A7

Ministrul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, deputatul Ion Ștefan, a participat în acest an la peste 20 de ședințe ale comisiei de lucru din cadrul Ministerului Transporturilor care se ocupă de viitoarea Autostradă Moldova (A7). Ion Ștefan a urgentat multe din etapele premergătoare începerii lucrărilor, astfel că în ultimele săptămâni mai multe utilaje ale firmelor specializate au trecut la studiile geo-tehnice necesare în această perioadă și la întocmirea actelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism. În tot acest timp, Marian Oprișan s-a autoizolat în căsoaia de la Bolotești, de teama COVID-ului probabil, absentând de la toate ședințele CJSU Vrancea, și a ordonat publicarea unor comunicate de presă în care se laudă cu ceea ce… nu a făcut de când este la putere în Vrancea. Adică de 28 de ani.

Practic, în 10 luni, ministrul Ion Ștefan a realizat pentru Autostrada Moldova ce nu a făcut Oprișan în 28 de ani! Documentele aflate la ministerul de resort demonstrează clar acest lucru!

Ieri, Marian Oprișan a emis un comunicat de presă în care se laudă că a reușit să iasă din sechestrarea autoimpusă în corabia de la Bolotești pentru a semna un certificat de urbanism referitor la segmentul de autostradă Focșani – Bacău. Legal, Oprișan era obligat să semneze documentul respectiv pentru că încă mai este președinte al Consiliului Județean Vrancea.

Ce a uitat Oprișan să spună în comunicat este că absolut toate demersurile pentru a se ajunge în această fază a emiterii certificatelor de urbanism (Focșani – Buzău și Focșani – Bacău) au fost făcute de Guvernul liberal condus de Ludovic Orban în ultimele 10 luni, cu implicarea activă săptămânală a ministrului Ion Ștefan, cel care a participat la toate ședințele derulate de către Ministerul Transporturilor, gestionând situația la fața locului, cu responsabilii din Guvern și cu reprezentanții firmelor care se ocupă de prima parte a proiectului ce vizează Autostrada A7.

Concluzionând, după 28 de ani de baronat în Vrancea, timp în care a avut aproape 20 de ani, la putere, partidul pe care îl reprezintă (PSD) și după ce i-a mințit pe vrânceni în 2013 spunând că în doi ani de zile Focșaniul va avea autostradă, Marian Oprișan se laudă astăzi ca a dat o… semnătură pe un act solicitat de firma proiectantului care lucrează pentru Autostrada Moldova A7.

Oprișan și gașca de parlamentari vrânceni PSD din Senat și din Camera Deputaților nu au făcut nimic concret pentru a se ajunge în această etapă a proiectului de anvergură derulat astăzi de Guvernul PNL. A fost nevoie de un Guvern PNL și de implicarea personală a ministrului vrâncean Ion Ștefan pentru începerea efectivă a lucrărilor premergătoare etapelor de realizare a Autostrăzii Moldova (A7).

Departament Comunicare PNL Vrancea, 10 septembrie 2020

Categorii
Alegeri

SCANDALOS: Primarul Cristi Valentin Misăilă și-a pus fiica vitregă, șoferul și cumnata prietenului Matișan în Biroul Electoral Municipal Focșani

 • PNL Vrancea solicită schimbarea de urgență a persoanelor în cauză!

Primarul PSD al Focșaniului, Cristi Valentin Misăilă, candidat pentru un nou mandat la funcția de edil al municipiului, a semnat pe 7 august o dispoziție cel puțin scandaloasă, la limita legalității. PNL Vrancea a intrat în posesia dispoziției prin care Misailă a desemnat personalul tehnic auxiliar din cadrul Biroului Electoral Municipal Focșani (BEM), pentru alegerile din 27 septembrie, și a observat că în cadrul biroului au fost nominalizate persoane apropiate primarului, ba chiar și rude.

Astfel, primarul Misăilă a pus-o în BEM pe fiica sa vitregă, Raluca Alexandrescu, fiica Lucreției Misăilă (fostă Dumbravă), actuala soție a primarului, pe șoferul său Viorel Dulhan și pe Marlena Matișan, cumnata lui Bogdan Matișan, reprezentant al PSD în BEM, amic de-al lui Oprișan și coleg de partid. O a patra prezență în BEM care poate fi imparțială este Mihaela Rusu, angajată în Primărie în timpul mandatului actualului primar, al cărei soț este amic cu Cristi Valentin Misăilă.

În condițiile în care primarul în funcție este și candidat la alegerile locale este imperios necesar să se respecte principiul echidistanței și echilibrului în privința oamenilor care fac parte din BEM, ca personal auxiliar. Cum pot fi imparțiali fiica vitregă a primarului, ruda pesedistului Matișan sau șoferul actualului primar?

Nu întâmplător deja s-au înregistrat mari nereguli în cadrul BEM Focșani, PNL sesizând organele de anchetă. Din aceste motive, pentru a fi evitate orice alte speculații și pentru a respecta echilibrul și echidistanța în tot ceea ce presupune activitatea din cadrul Biroului Electoral Municipal Focșani, PNL Vrancea solicită primarului Misăilă înlocuirea de urgență a persoanelor în cauză.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 9 septembrie 2020

Categorii
Alegeri

Un candidat pe listele PSD Vrancea a amenințat cu cuțitul un simpatizant liberal

Ion M., candidat pe listele Partidului Social Democrat (PSD) Vrancea, la alegerile locale din 27 septembrie, a amenințat cu un cuțit, ieri 6 septembrie, un simpatizant al Partidului Național Liberal Filiala Vrancea.

Incidentul reprobabil s-a produs în incinta unei spălătorii auto de pe raza comunei Slobozia Bradului, acolo unde simpatizantul liberal a fost agresat și s-a temut pentru viața sa.

Candidatul PSD a fost reclamat, ulterior, la Poliție, la ora actuală existând o anchetă în acest sens, din informațiile pe care le deținem.

Partidul Național Liberal filiala Vrancea respinge ferm astfel de practici ale candidaților PSD și îndeamnă actorii politici din județ să dea dovadă de responsabilitate, de decență și să respecte legea. Este inadmisibilă acțiunea de intimidare și amenințare a oamenilor care susțin Partidul Național Liberal.

Pe de altă parte nu putem să nu constatăm că agresiunile verbale și fizice din spațiul public, în ultimii ani, atât de cunoscute vrâncenilor, cu social-democrați în prim-plan, au încurajat practic astfel de atitudini agresive ale unor candidați PSD din teritoriu.

Solicităm organelor de anchetă să facă lumină cât mai urgent posibil în ceea ce privește agresiunea de ieri de la Slobozia Bradului, pentru ca astfel de amenințări să nu se mai repede pe parcursul campaniei electorale.

 

Departament Comunicare PNL Vrancea, 7 septembrie 2020

Categorii
Alegeri

Nereguli grave la Biroul Electoral Municipal Focșani, tolerate de primarul Cristi Valentin Misăilă

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea solicită autorităților să dispună măsuri de verificare în regim de urgență cu privire la sesizările formulate referitoare la situația de la Biroul Electoral Municipal nr. 1 Focșani. La această oră (11.00) Biroul Electoral Municipal Focșani este închis ceea ce contravine legislației în vigoare, programul de funcționare fiind clar stabilit (orele 9.00 – 17.00). De altfel, de la 9.00 la 11.00 BEM a fost închis, încălcarea legislației fiind evidentă.

Practic, reprezentantul PNL în BEM Focșani a fost informat că biroul electoral a fost închis din cauza unei sesizări făcute de PNL Vrancea cu privire la persoanele Carmen Ghiuță și Mihaela Rusu (în calitate de personal auxiliar). Plângerea făcută de PNL Vrancea împotriva celor două persoane, dar și împotriva președintelui PSD Vrancea, Marian Oprișan, și a reprezentantului PSD în BEM, Bogdan Emilian Matișan, nu trebuie să împiedice desfășurarea activității la Biroul Electoral Municipal. Primarul municipiului Focșani este obligat de lege să asigure funcționarea acestuia și să desemneze personal auxiliar care să deservească activitatea Biroului (Art. 121 alin. 2 indice 2 din Legea 115/2015 legea alegerilor locale).

Facem precizarea că art. 19 din Hotărârea nr. 2 /2020 a BEC prevede obligativitatea personalului auxiliar să asigure programul Biroului electoral de circumscripție. BEM Focșani a stabilit, după constituire, un program de lucru care, iată, nu este respectat.

Referitor la prima sesizare făcută de PNL Vrancea cu privire la numitele Carmen Ghiuță și Mihaela Rusu, aceasta se referă la faptul că persoanele în cauză considerăm că se fac vinovate de trafic de influență și comportament favorizant față de candidatul PSD Cristi Valentin Misăilă. Cele două persoane au fost surprinse în momentul în care își depășeau atribuțiile conferite de lege și efectuau operațiuni în actele Biroului Electoral Municipal fără ca acestea să fie aprobate și dispuse de Președintele BEM.

Avem bănuiala legitimă că personalul auxiliar din cadrul BEM a încercat să obțină informații din dosare astfel încât să profite competitorul electoral al PSD Vrancea, Cristi Valentin Misăilă. În ceea ce privește plângerea făcută la adresa președintelui PSD Vrancea, Marian Oprișan, și a reprezentantului PSD în BEM, Bogdan Emilian Matișan, lucrurile sunt la fel de grave, urmând ca PNL Vrancea să revină cu detalii pe marginea acesteia.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 7 septembrie 2020

Categorii
Accidente

Accident pe bulevardul Independenței din Focșani

Un accident soldat doar cu pagube materiale s-a înregistrat astăzi la Focșani, pe blv. Independenței, în zona Finanțelor, la intersecția cu str. Aurora. Șoferii sunt în afara oricărui pericol, însă au suferit un șoc extrem de puternic. Vom reveni cu detalii!

Categorii
Social

Aviz favorabil la Comisia de Agricultură pentru proiectul de lege privind prima de comercializare de 100 și 200 de euro

Proiectul de lege privind acordarea unor prime de comercializare de 10.000 de euro/an/fermier și 20.000 de euro/an/fermier a fost avizat favorabil în Comisia de agricultură din Camera Deputaților, astăzi, 24 august, după ce în prealabil fusese adoptat în Senatul României.

Este o veste bună pe care o aduc astăzi fermierilor din Vrancea și din întreaga țară, producători care, prin această lege inițiată de mine în calitate de deputat PNL de Vrancea și susținută de colegii liberali, pot beneficia de o subvenție, o primă de comercializare, de 200 de euro pentru fiecare tonă de produs comercializat pentru a fi industrializat și 100 de euro pentru fiecare tonă de produs agricol comercializat adus pe piață.

 Mă bucur că, după câteva săptămâni de amânări și tergiversări, colegii parlamentari din Comisia de agricultură și-au dat seama cât de important este acest sprijin pentru producătorii agricoli români, fiind ca o gură de oxigen pentru economia locală. PNL ştie cât de importantă este agricultura pentru economia României şi tocmai de aceea, vrem să găsim în piață produse locale. Această lege este benefică deopotrivă pentru producători, dar şi pentru cumpărătorii în căutare de produse sănătoase, autohtone, româneşti. Proiectul de lege poate ajuta, de altfel, și la salvarea soiurilor românești, cele pe care le căutăm cu toții la tarabe.
Legea primei de comercializare va stimula intrarea produselor agricole primare conforme din fermele agricole româneşti în circuitul comercial fiscalizat. Când vorbim de prima de comercializare, aceasta se adresează tuturor produselor agricole obţinute NUMAI în fermele din România, de la cereale, legume şi fructe şi până la producţia zootehnică. De prima de comercializare pot beneficia și producătorii de struguri!
Măsura adresată fermierilor români va avea un impact bugetar pozitiv, astfel încât, pentru fiecare tonă de produs agricol stimulat să intre în economia oficială, statul va încasa, direct sau indirect, chiar în cursul anului respectiv, peste 200 euro/tonă, stimulându-se aproape toate sursele fiscale:
– TVA încasat chiar înainte de obţinerea primei de comercializare, care pentru producţia zootehnică înseamnă o valoare superioară primei;
– impozit pe profit mai mare de la procesatori;
– impozite şi contribuţii mai mari, ca urmare a stimulării creşterii afacerilor procesatorilor.
De aceste subvenții beneficiază persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderi familiale/întreprinderi individuale din România care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
  b) posedă atestat de producător emis de autoritățile române;
  c) comercializează pe piață produsele agricole primare din producția proprie;
  d) dovedesc comercializarea produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător.

Prima de comercializare se acordă la cerere, însoțită de următoarele documente:

 1. adeverința în original care să ateste conform înscrisurilor de la registrul agricol suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținut de către solicitant;
  b) atestatul de producător vizat la zi;
  c) dovada comercializării produselor agricole primare.

Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciu de apă sau ferma.

Prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii.

Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 de euro/tonă pentru produsele agricole primare comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual pe beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 de euro/tonă pentru produsele agricole primare comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual pe beneficiar.

Fondurile pentru plata primei de comercializare provin din bugetul de stat.

Camera Deputaților este for decizional cu privire la adoptarea acestui proiect de lege.

 

Deputat PNL de Vrancea Ion ȘTEFAN

Categorii
Social

VIDEO: Cum e pusă în pericol viața unui copil la Slobozia Bradului

Dacă tot nu avea ce să transporte în cisternă, ce s-a gândit D.I. din Slobozia Bradului? Și așa vacanța de vară e cam pe sfârșite și poate ar fi mai potrivit să îi asigure unui minor, fiul unui angajat al primăriei, o plimbare… de neuitat. Și avea toate șansele să devină așa, după cum se vede din imagini, dacă minorul s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut de pe cisterna tractată de „operatorul” de voiaj cu final imprevizibil.  Poate organele abilitate se sesizează și curmă astfel de inițiative ale unora,  mai ales când e vorba de a periclita viața unui copil.

Categorii
Eveniment

VIDEO: Un reprezentant al PNL Vrancea, agresat de Bogdan Matișan pentru că ar fi descoperit nereguli în dosarul candidatului PSD, Cristi Misăilă

 • PNL Vrancea a descoperit semnături suspecte de falsificare în dosarul candidatului PSD la Primăria Focșani, Cristi Valentin Misăilă.
 • PSD-istul Matișan l-a lovit pe reprezentantul PNL Cristi Irimia și l-a lipsit de libertate în mod nelegal

Partidul Național Liberal filiala Vrancea aduce la cunoștința opiniei publice fapte extrem de grave petrecute astăzi la Biroul Electoral de Circumscripție Focșani sub privirile președintelui BEC Focșani, judecător Loredana Arhip.

Reprezentantul Partidului Social Democrat Vrancea în BEC Focșani, Bogdan Emilian Matișan, l-a lipsit de libertate în mod nelegal, reținându-l contra voinței sale în incinta încăperii pe Cristi Irimia, împuternicit de către PNL Vrancea să consulte lista susținătorilor candidatului PSD la Primăria Focșani, Cristi Valentin Misăilă.

Ulterior, Bogdan Emilian Matișan l-a lovit peste braț pe reprezentantul PNL când acesta îl filma. Matișan a fost deranjat de semnăturile în neregulă descoperite de Cristi Irimia în momentul consultării listei semnăturilor pentru susținerea lui Misăilă și în urma unor telefoane și presiuni a reușit să o determine pe judecătoarea Loredana Arhip să nu îi mai permită reprezentantului nostru consultarea integrală a listelor de susținători ai candidaților PSD.

Inițial, reprezentantul PNL primise acordul pentru consultarea listelor, chiar din partea judecătoarei Arhip, PNL Vrancea fiind operator de date cu caracter personal.

PNL Vrancea vă pune la dispoziție un material video cu incidentele de la BEC Focșani. Totodată, Cristi Irimia va face astăzi plângere penală împotriva lui Bogdan Emilian Matișan pentru lipsire de libertate în mod ilegal infracțiune prevăzută de articolul 205 din Codul Penal și pentru lovire și alte violențe.

Facem precizarea că reprezentantul nostru filma cu mâna dreaptă, iar mâna stângă o are în ghips, în această situație orice acuzație îndreptată împotriva reprezentantului nostru fiind hilară.

Totodată, PNL Vrancea va sesiza parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea cu privire la semnăturile posibil falsificate descoperite în dosarul candidatului PSD Cristi Misăilă.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 20 august 2020

UPDATE: Din înregistrarea camerei de supraveghere aflată în sediul Primăriei Focșani se susțin cele afirmate anterior.

Categorii
Administrație

Veste bună pentru Vrancea! Tabăra de la Gălăciuc va renaște printr-un proiect de modernizare și extindere realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin C. N. I.

Tabăra de la Gălăciuc va renaște printr-un proiect de modernizare și extindere realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții. „Tabăra intră în atenția Guvernului României și, așa cum am demonstrat și în alte locuri din țară că ne pasă și putem reface obiective de importanță majoră pentru cetățeni, așa mă angajez să nu precupețesc niciun efort pentru unitățile de învățământ și bazele de agrement din Vrancea”, a declarat ministrul Ion Ștefan.

Și la Colegiul Național ”Al. I. Cuza” din Focșani e prevăzută o sală de festivități, cu bibliotecă și cabinet medical, care să deservească unul dintre cele mai prestigioase colegii din municipiu, unde olimpici și ceilalți tineri obțin rezultate foarte bune la concursuri și examene. Corpul profesoral și generațiile de elevi care învață la Colegiul ”Cuza” merită o astfel de investiție.

În acest sens, zece noi obiective au intrat pe lista-sinteză a Subprogramului ”Unități de învățământ de stat”, pentru județul Vrancea, după ce aceasta a fost completată, în urma solicitărilor venite din partea autorităților locale. Cele zece noi obiective vor fi realizate atât în mediul urban, cât și cel rural. Toate aceste investiții trebuie realizate în perioada imediat următoare, având prioritate zero. Lucrările vor fi derulate de MLPDA, prin CNI.

Lista investițiilor pentru Vrancea a fost completată cu următoarele obiective:
1. Bordești – Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu program normal în sat Bordești;
2. Ciorăști – Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu program normal în sat Ciorăști;
3. Ciorăști – Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară Mihălceni, sat Mihălceni;
4. Focșani – Construire obiectiv nou în vederea amenajării unei săli de festivități, bibliotecă și cabinet medical pentru Colegiul Național ”Al. I. Cuza”;
5. Gugești – Reabilitare grădiniță cu program prelungit în vederea transformării în creșă, sat Gugești;
6. Mărășești – Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 2;
7. Tâmboești – Reabilitare termică, modernizare și dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Tâmboești;
8. Tâmboești – Reabilitare termică, modernizare și dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Slimnic;
9. Tulnici – Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Centru de Agrement Gălăciuc, sat Tulnici;
10. Vârteșcoiu – Construire și dotare After School, sat Vârteșcoiu.

Categorii
Politic

VIDEO și FOTO: PNL Vrancea și-a depus candidaturile pentru Primăria Focșani și Consiliul Județean

Luni, 17 august 2020, reprezentanții PNL Vrancea s-au deplasat la sediul Biroului Electoral Municipal unde ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ștefan, și-a depus candidatura la funcția de primar al Municipiului Focșani. “Vă promit că voi pune la dispoziţia focşănenilor toată priceperea mea, toată puterea mea de muncă. Voi munci pentru oraşul Focşani aşa cum am făcut-o pentru familia mea în ultimii 20 de ani.  Este o onoare, o responsabilitate, să poţi transforma oraşul Focşani în aşa fel încât fiecare dintre noi să poată avea o viaţă decentă, un trai decent în acest oraş”, a spus Ion Ştefan, candidatul la funcţia de primar. I s-a alăturat și omul de afaceri Liviu Macovei, care, deși inițial se anunța a candida ca independent, a ales în cele din urmă să se alăture liberalilor și va deschide lista de consilieri locali. „Studiile sociologice, atât cele făcute de mine, cât şi ceea făcute de PNL arată faptul că deşi sunt creditat cu un număr semnificativ de voturi acesta nu este suficient de mare pentru a putea câştiga. Tot studiile sociologice arată faptul că doar o soluţie largă a dreptei are şansele cele mai mari pentru a câştiga Primăria Focşani. Totuşi, astăzi am găsit o soluţie comună, care are cele mai mari şanse pentru a câştiga Primăria Municipiului Focşani. În consecinţă, eu, Liviu Macovei, voi veni în această construcţie şi voi susţine candidaţii PNL pentru funcţiile de primar al minicipiului Focşani şi preşedintele al Consiliului Judeţean Vrancea. Nu a fost o decizie uşoară, dar a fost o decizie raţională”, a preciat şi Liviu Macovei.

Tot astăzi, alianța PNL – USR – PLUS a depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților pentru funcțiile de consilieri județeni, în funcția de președinte al CJ Vrancea alianța susținându-l pe senatorul Cătălin Dumitru Toma. ”Vrancea merită mai mult decât a avut parte în ultimii 30 de ani! Alături de aliații noștri, vom îndeplini visul vrâncenilor: îndepărtarea de la putere a baronului, pentru a putea dezvolta Vrancea!”, a declarat la finalul depunerii candidaturii senatorul liberal.

 

Categorii
Politic

Nicolaș e pe făraș! Disperarea primarului de la Odobești este maximă!

Partidul Național Liberal Filiala Vrancea condamnă în mod ferm afirmațiile iresponsabile ale primarului orașului Odobești, jignirile acestuia pe o rețea de socializare, la adresa PNL Odobești, fiind de-a dreptul grosolane.

În necunoștință de cauză, acuzând fapte care nu s-au petrecut și fiind, probabil, disperat din cauza sondajelor de opinie care nu îl avantajează deloc, primarul PSD a ales să dea dovadă de iresponsabilitate și să jignească oameni care în această perioadă își fac datoria și discută cu oamenii, respectând măsurile legale.

Primarul revoltat de la Odobești habar nu are, din păcate, noțiuni elementare despre transmiterea noului coronavirus (acesta nu se transmite prin ziare și pliante), iar legislația dinaintea campaniei electorale îi este străină cu desăvârșire.

Personajul în cauză mai spune că nu merge să discute cu oamenii problemele pe care aceștia le au pentru a le proteja sănătatea. În realitate, nu îndrăznește să dea ochii cu odobeștenii din cauza promisiunilor neonorate în calitate de edil.

Îi recomandăm să-și vadă de instituția pe care vremelnic o conduce și să nu mai poarte de grijă organizației PNL Odobești, una din organizațiile extrem de active ale PNL Vrancea. În calitate de liberali, putem accepta anumite ironii fine (dacă e cazul), nu jigniri mitocănești izvorâte dintr-o nemulțumire vecină cu disperarea.

Departament Comunicare PNL Vrancea, 17 august 2020

Categorii
Administrație

Pași rapizi în demararea proiectului de construire a autostrăzii A7

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a întreprins cu puțin timp în urmă o vizită la laboratoarele Geostud, acolo unde se lucrează pentru elaborarea de studii geotehnice pentru proiectul major de infrastructură al Autostrăzii 7: Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani.

Probele de sol de pe tronsonul Buzău-Focșani au ajuns la specialiști, iar în următoarele zile, pe teren vor ajunge și reprezentanți de la Ministerul Mediului.

Tot ieri, 11 august 2020, reprezentanții CNAIR și ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului au efectuat o vizită în amplasament, pe tronsonul Buzău-Focșani, etapă necesară din cadrul procedurii în vederea obținerii acordului de mediu.

„Autostrada 7 reprezintă o prioritate pentru Guvernul României, avem contracte de realizare a studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, iar anul viitor vom face licitaţia pentru stabilirea constructorului. Important este ca toți acești pași să fie parcurși cât se poate de repede, pentru ca în viitorul apropiat să vedem realizată în fapt autostrada care să lege Moldova de Muntenia” a declarat ministrul Ion Ștefan.