Categorii
Administrație Învățământ

Investim pentru educația copiilor noștri, la Focșani

Universitatea București își va extinde portofoliului educațional la Focșani, acolo unde în prezent funcționează o sucursala a Facultății de Psihologie și Științele Educației, cu o nouă ramură de studiu cu profil de business.

În acest sens, Universitatea București a înaintat către CNI o solicitare de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul Instituții de învățământ superior de stat, pentru o clădire destinată spațiilor de învățământ.

La Focșani, Universitatea București, cu sprijinul MLPDA, prin CNI, poate deschide un sediu cu o capacitate de aproape 800 de studenți, intenționând să amenajeze și spații de cazare/cămine pentru 200 de persoane.

Foto: ro.wikipedia.org/

Categorii
Învățământ

Dezbatere pe tema proiectării didactice conform noului Curriculum pentru Educație Timpurie la ISJ Vrancea

  • Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur, când relaţionează plăcut cu părinţii, cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor” – John Bennet, UNESCO, 2004

  România se află într-un perpetuu proces de reformare a învățământului, cu atât mai mult cu cât politicile educaţionale exprimă o ritmicizare a schimbărilor şi a ajustărilor din ultimii ani, fapt care a condus la o evoluție în domeniu și, implicit, la racordarea politicilor educaţionale ale țării noastre cu politicile la nivel european.

În documentul de politici educaționale – Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național (ISE, 2016) se menționează următoarele: curriculumul pentru educaţia timpurie a copilului de la naștere până la 6 ani se fundamentează pe un set de finalităţi formulate în documentul de politici educaţionale Reperele fundamentale în învăţarea și dezvoltarea timpurie (RFIDT, aprobate prin O.M.nr.3851/2010). Acest document reprezintă un set de enunţuri care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să fie capabili să facă. Aceste aşteptări sunt definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea normală și deplină a copiilor de la naştere până la intrarea în şcoală. Conform documentului menţionat, finalităţile educaţiei timpurii au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului: dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală; dezvoltarea socio-emoţională; dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii; dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; capacităţi și atitudini în învăţare.

În acest context, la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, a fost lansată, pe 16 februarie 2020, dezbaterea pe tema: “Proiectarea didactică conform Noului Curriculum pentru Educație Timpurie”. Alături de doamnele Inspector Școlar General Adjunct Gabriela Daniela Marchitan, Inspector Școlar Învățământ Preșcolar Mihaela Dogaru, Corpul Profesorilor Metodiști și Consiliul Consultativ Învățământ Preșcolar, au fost invitați Lector Univ. Dr. Cornelia Ștefănescu, Lector Univ. Dr. Flavia Mălureanu, Lector Univ. Dr. Corneliu Ciprian Ilade, care au purtat discuții fructuoase și aprofundate pe marginea temei alese.
Noul Curriculum pentru educaţia timpurie aduce o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei pentru acest segment de vârstă, înglobată în conținutul programei, în Metodologia de aplicare a planului de învățământ pentru educația timpurie, în scrisori metodice şi recomandări, în ghiduri și îndrumătoare metodice avizate de minister, constituind un demers complex, care valorizează contribuţiile anterioare, experienţa şi practicile reușite în domeniul educaţiei timpurii din România.

Categorii
Învățământ

Dialoguri aprinse între profesorii de la Colegiul Botta din Adjud și conducerea ISJ Vrancea

Astăzi, la Focșani, începând cu orele 8.45, a avut loc o întâlnire între o delegație formată din profesori de la Colegiul „Emil Botta” din Adjud și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, din partea căreia au participat Dorin Cristea, inspector general, Aurel Șelaru, inspector adjunct, și Mihai Fîsan, inspector managementul resurselor școlare. Chiar de Ziua Învățătorului, nemulțumirea cadrelor didactice de la prestigiosul colegiu adjudean a atins cote maxime, ca urmare a deciziei Ministerului Educației Naționale de a reduce numărul de clase în anul școlar 2019-2020. Potrivit deciziei MEN, se vor înființa mai multe clase de profesională în dauna celor teoretice. Astfel, la Colegiul Botta din Adjud, una din victimele „reformei” făcute pe genunchi de Ecaterina Andronescu, vor fi 6 clase teoretice în loc de 8, cum erau până acum.

Dialogul dintre profesori și inspectori a fost unul destul de încins, și unii, și alții acuzându-se de nerespectarea, pe de o parte, a metodologiei școlare și a legislației aferente, iar pe de alta, de favorizare din partea inspectoratului a colegiilor focșănene, în detrimentul celor aflate în localități situate, așa-zis, la periferia județului. Finalul întâlnirii nu a fost în măsură a mulțumi pe cei prezenți. După cum ne-a declarat directorul Emil Dumitru, rămâne în sarcina consiliului de administrație de la unitatea de învățământ adjudeană să ia decizii pentru modul cum va continua acțiunea de astăzi.