Categorii
Economic Eveniment

Trust LF Trade, Vinexport Trade Mark, Mopaf, Romcarm Pord Distribution și Drumuri și Poduri Vrancea au datorii foarte mari la bugetul de stat

sediu finanteAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea a anunțat că la adresa https://data.gov.ro/dataset/datoriile-catre-bugetul-de-stat. au fost publicate şi restanţele contribuabililor mici în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea 207/2015.

Din lista publicată un număr de 927 contribuabili sunt în administrarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea pentru obligaţii neachitate la bugetul general consolidat în sumă de 372,40 milioane lei în următoarea componenţă:

  • Buget de stat – 307,58 milioane lei (debite – 244,68 mil. lei, accesorii -62,90 mil. lei);
  • Bugetul asigurărilor sociale – 47,89 milioane lei (debite – 26,45 mil. lei, accesorii -21,44 mil. lei);
  • Bugetul asigurărilor pentru şomaj – 2,79 milioane lei (debite – 1,34 mil. lei, accesorii -1,45 mil. lei);
  • Bugetul asigurărilor sociale de sănătate – 14,14 milioane lei (debite – 9,51 mil. lei, accesorii -4,63 mil. lei).
  • Primii cinci datornici aflaţi în administrarea AJFP Vrancea care au fost publicaţi sunt: TRUST LF TRADE SRL -94,51 mil. lei; ROMCARM PROD DISTRIBUTION SRL -27,30 mil. lei; DRUMURI ŞI PODURI VRANCEA SA – 23,88 mil. lei; VINEXPORT TRADE MARK SA -17,88 mil. lei; MOPAF VRANCEA SA -13,79 mil. lei.
  • În conformitate cu prevederile legale au fost publicaţi contribuabilii mici cu restanţe mai mari de 10.000 lei înregistrate la data de 31.03.2016. Contribuabilii cu restanţe fiscale publicate au primit notificări şi li s-a oferit posibilitatea stingerii datoriilor sau clarificării situaţiei fiscale.

Prin obligatii fiscale restante se intelege:
– obligatiile fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata;
– diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata.

Reamintim că actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Biroul comunicare şi servicii interne